Naar homepage

Josephine Lenssen, geneesheer-directeur Dimence Groep Deventer, Almelo en Zwolle

‘Het kan zijn dat iemand zegt, als je mij wilt helpen, laat me dan lekker mijn gang gaan. Ik leef ’s nachts en ik wil graag herrie maken. Dan moeten wij een afweging maken. Hoe verhoudt zich dat tot de omgeving waarin iemand woont? Als je in een flat woont dan gaat dat niet.

Als psychiater zie ik mensen die op meerdere gebieden in hun leven vastlopen of in beeld komen bij instanties. Samenwerking is dan heel belangrijk. We willen het belang van het individu behartigen maar ook het maatschappelijk belang. Iets kan voor een cliënt goed zijn, maar voor zijn of haar omgeving als onveilig worden ervaren.

Welk mens stel je dan dus centraal? De persoon die als cliënt gelabeld is of zijn buurvrouw die op haar werk niet meer kan functioneren omdat ze ’s nachts wakker ligt? Ik hoorde onlangs de term: perspectivistische flexibiliteit. Het is een mond vol, maar het komt erop neer dat er altijd meerdere manieren zijn om te kijken naar situaties en naar oplossingen. En dat je moet aanvaarden dat kwaliteit van zorg en samenwerking met ketenpartners daar juist sterker van wordt”

Ik vind het altijd helpend om te kijken naar wie er allemaal aan welke knoppen kan draaien. Je moet blijven praten met elkaar en blijven uitleggen wat er wel en niet kan. Soms wil je met elkaar tot één oplossing komen. Bijvoorbeeld, wanneer je samen besluit om iemand wel of niet uit huis te zetten. Dat is maatwerk, van de situatie afhankelijk en dan is ook nazorg heel belangrijk.

Als de persoon er wel blijft wonen en overlast veroorzaakt, hoe ga je dat dan opvangen? En als iemand uit huis gaat en weer op een andere plek overlast veroorzaakt, hoe ga je daar dan mee om? Je hebt dan een scenario nodig waar je met elkaar mee aan de slag gaat.’

Josephine Lenssen

Josephine lenssen 1