Naar homepage

Patricia Esveld over het waardenetwerk Zorg en Veiligheid

Wat is jouw functie en achtergrond?
Ik ben bestuurder bij Pro Persona en bestuurslid bij de Nederlandse ggz. Na tien jaar bij de Koninklijke Marine in Den Helder heb ik de overstap gemaakt naar de gezondheidszorg. Inmiddels werk ik alweer dertig jaar in verschillende functies binnen de gezondheidszorg en andere sectoren, waarvan de laatste dertien jaar als bestuurder. Anderhalf jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de ggz. Dat was voor mij toen nog een onbekende sector. Ik ben onder de indruk van de dynamiek en complexiteit van de ggz, een sector die maatschappelijk zo relevant is. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, om ervoor te zorgen dat psychisch zeer kwetsbare mensen een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.

Waarom neem je deel aan het waardenetwerk Zorg & Veiligheid?
Bij Pro Persona staan wij voor de meest kwetsbare cliënten met psychiatrische problematiek. Zowel binnen de specialistische ggz als het forensisch domein. Toen ik solliciteerde als bestuurslid bij de Nederlandse ggz werd mij gevraagd of ik mij wilde inzetten voor de portefeuille Zorg & Veiligheid en daarmee voor het waardenetwerk Zorg & Veiligheid. Binnen het werkgebied van Pro Persona maken wij ons sterk voor een inclusieve samenleving. Daar wil ik me op de scheidslijn van het aandachtsgebied zorg en veiligheid via het waardenetwerk ook sterk voor maken.

Welke ambitie heeft het waardenetwerk Zorg & Veiligheid?
Alle kwetsbare burgers met complexe problematiek hebben het burgerrecht om in de maatschappij te wonen, te werken en sociale contacten te hebben. Als zij zich door hun problematiek onveilig en risicovol voor zichzelf en hun omgeving gedragen, dan hebben zij het recht op passende, continuerende en kwalitatief goede zorg en ondersteuning in hun herstelproces. Maar dit kan op gespannen voet staan met het gegeven dat elke burger in Nederland ook het recht heeft op een veilige en leefbare omgeving. Er is een effectieve samenwerking vereist tussen partijen om met dit spanningsveld tussen zorg en veiligheid om te gaan.

Een effectieve samenwerking houdt in dat alle partijen gezamenlijk eigenaarschap dragen en elkaar ‘verstaan’ op basis van gedragen waarden: verbinding aangaan, transparant zijn en vertrouwen in elkaars deskundigheid hebben. Vanuit het waardenetwerk Zorg & Veiligheid richten wij ons op het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en het stimuleren van het toepassen van goede voorbeelden in de regio’s. Met focus op de samenwerking die leidt tot het aanbod van vooral flexibele vormen van zorg en ondersteuning, vanuit het perspectief van de (kwetsbare) persoon zelf.

Wat levert het deelnemen aan het waardenetwerk jou op?
Inspiratie en voldoening om met collega’s uit zo’n breed, divers en complex veld te zoeken naar passende vormen van zorg en ondersteuning en samenwerking. Niet door het vergroten van de complexiteit, maar door vanuit het perspectief van deze kwetsbare burgers te blijven redeneren en daarmee weer eenvoud te realiseren. Waar gaat het nu echt om?

Raad je collega’s aan mee te doen aan het waardenetwerk?
Jazeker, hoe meer regio’s zijn vertegenwoordigd in het waardenetwerk, hoe meer beweging we kunnen maken op dit terrein. Immers, goede zorg en ondersteuning is mensenwerk. En wanneer er in alle regio’s mensen zijn die hier met hart en ziel voor gaan, maken we de grootste kans op succes. Door deelname aan het waardenetwerk deel je kennis met anderen, maar word je ook geïnspireerd om andere vormen van zorg en samenwerking te ontwikkelen.