Naar homepage

Patricia Esveld, voorzitter RvB Pro Persona en voorzitter waardenetwerk Zorg en Veiligheid

‘Wat nodig is, is de juiste ondersteuning voor de juiste persoon. Een ondersteuningsaanbod op maat. Rond mensen met onbegrepen gedrag zagen we, vanuit het waardenetwerk, dat de verschillende organisaties om iemand heen vaak denken vanuit hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze kijken vanuit die samenwerking naar wat het beste zou zijn voor de cliënt. Maar het zijn verschillende organisaties die elk ook een andere taal spreken. Met elkaar zeggen we nu, kijk door de ogen van de personen om wie het gaat, de cliënten. Kijk naar wat zij nodig hebben. Dan ga je ook op een andere manier samenwerken.

Maar hoe doe je dat, hoe kruip je in de huid van een cliënt? Binnen het waardenetwerk hebben we dat bereikt door met elkaar heel veel het gesprek te voeren. Elkaar steeds weer te vragen, wat bedoel je nou echt? Hoe kijk jij ernaar? Wat is jouw waarde? Na ander half jaar hebben we zo een visie kunnen opstellen waarlangs we het gesprek kunnen voeren. Deze manier van praten kun je inzetten bij een casuïstiek op de werkvloer, je kunt het regionaal oppakken in de samenwerking tussen verschillende partijen, en het kan zelfs op landelijk niveau.

Ervaringsdeskundigen spelen hierin een zeer belangrijke rol. Zij geven ons iedere keer die spiegel terug. We leren dat wat we waarnemen vaak nog is bezien door de ogen van een professional.
Die nieuwe, andere manier van het gesprek voeren verspreiden we nu in de verschillende regio’s, om zo een beweging op gang te brengen. Enerzijds om betere zorg en dienstverlening te kunnen bieden. Maar ook om de inwoners van een wijk te leren hoe ze beter om kunnen gaan met iemand die onbegrepen gedrag vertoont. In deze tijd van schaarste, zeker in de gezondheidszorg, wil je zoeken naar andere oplossingen. Ondersteuning bij schulden, een dak boven je hoofd, een fijn sociaal netwerk. Als daar aandacht voor is kun je mensen in veel gevallen uit de zorg houden.
Je moet dan wel breder kunnen kijken dan alleen naar je eigen domein. Dat is spannend en daar ben je niet voor opgeleid. Het kan ook weleens verkeerd gaan maar we zijn allemaal mensen en leren door fouten te maken.

Het is belangrijk dat we elkaar binnen de regionale netwerken blijven ontmoeten. Dan zijn de lijntjes korter, pak je eerder de telefoon. En dat moet op verschillende niveaus. Professionals op de werkvloer, maar ook bestuurders moeten laten zien en uitstralen dat hun organisaties op die manier kijken en willen samenwerken.’

Patricia Esveld

Patricia Esveld