Naar homepage

Rapport Langdurig Klinisch Wonen gepubliceerd

Onderzoek naar een woonvoorziening met beveiliging voor mensen die nu nergens voor langere tijd terechtkunnen.

In november 2021 ontstond vanuit een casus van GGZ Noord-Holland-Noord bij een aantal mensen het idee om een rebellenclub te starten om passende zorg te organiseren voor een zeer moeilijke plaatsbare groep cliënten die nu overal maar even wordt opgevangen. Met passende zorg bedoelden ze een langdurige klinische woonvoorziening met beveiligde bedden. Vanuit de ggz, forensische zorg, verzekeraars, VWS en DJI (Forensisch Plaatsing Loket) is een groep mensen bijeengebracht, met ondersteuning van het waardenetwerk Zorg en Veiligheid.

Vervolgens heeft Significant Public in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid (JenV) onderzoek verricht naar de zorgvraag van deze doelgroep en de voor hen passende nieuwe beveiligde woonvoorziening beschreven. De conclusie dat er een nieuwe woonvoorziening voor een specifieke groep cliënten nodig is ondersteunen de ministeries van VWS en JenV.

Lees het rapport Langdurig Klinisch Wonen.

Het ministerie van VWS heeft de regie op het vervolgproces op zich genomen om samen met partijen deze woonvoorziening te realiseren. Daarbij vormen de adviezen van het rapport de basis.

De Nederlandse ggz en de werkgroep vanuit het Waardenetwerk zijn hierbij betrokken.

Neem voor vragen contact op met Lilly Buurke: lbuurke@denederlandseggz.nl.