Naar homepage

Robert Kleine, wethouder Zorg in Emmen over Optimaal Leven

“We hebben het over zorg en over veiligheid. Het is een open deur maar je kunt alleen je doel bereiken als je daarin samen optrekt.”

Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, zorgverzekeraars en gemeenten in Drenthe. Op afroep wordt verder samengewerkt met andere partijen, zoals Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, huisartsen, politie of het zorg- en veiligheidshuis. Het doel van Optimaal Leven is de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. Een van de deelnemende gemeenten is Emmen.

Vraaggericht werken

Robert Kleine, wethouder zorg in Emmen legt uit dat Optimaal Leven het antwoord is op de afbouw van bedden. Iedere partij denkt de wijsheid in pacht te hebben en we hebben allen het beste voor met de cliënt. Maar, in plaats van samen te werken, werken we vooral naast elkaar. Met als onbedoeld effect dat partijen elkaar tegenwerken. Meer integrale samenwerking tussen (zorg)partijen is dus nodig.

Evenals meer vraaggericht werken. Bij Optimaal Leven mogen cliënten zelf aangeven wat zij aan ondersteuning nodig hebben om vooruit te komen. Dat gaat vaak niet alleen over psychische gezondheid, maar ook over lichamelijke gezondheid, werk en inkomen en sociale relaties.

Zonder wrijving geen glans

In Emmen hebben twee wijken (Emmen Oost) een Optimaal Leven team. Assen en Hoogeveen kennen ook teams. Er is een stevige structuur ingericht die de ambulantisering in die wijken ondersteunt. We zitten nog in een proeftuinfase. De ontwikkeling van deze teams komt niet vanzelf tot stand. Robert Kleine: “Zonder wrijving geen glans. We leren wat wel of niet goed gaat en weten elkaar steeds beter te vinden. Elk team is anders. Het is belangrijk om de samenwerking te vertalen naar de eigen omgeving. Er is geen ‘copy – paste’ aanpak.”

Welbevinden cliënt voorop

Robert Kleine: “Het gaat om de mens en kijken vanuit zijn of haar perspectief. Ons hoofddoel is het vergroten van de kwaliteit van leven. Dat doen we door samen te werken in de omgeving van de cliënt met de cliënt. In de wijk kunnen we makkelijker inschatten wat nodig is. Samen met de cliënt proberen we zijn of haar leven weer vorm te geven. En daarbij zetten we vaak ervaringsdeskundigen in.”

Omdat we in de wijk zijn, signaleren we veel eerder mogelijke problemen. We zoeken werkbare oplossingen en proberen door tijdig ingrijpen zoveel mogelijk escalatie te voorkomen. Eventuele overlast kunnen we zo beperken. Dat is in het belang van de cliënt en zijn of haar leefomgeving.

"Ons hoofddoel is het vergroten van de kwaliteit van leven. Dat doen we door samen te werken in de omgeving van de cliënt met de cliënt. "