Naar homepage

Val je terug of mag je struikelen?

Terugblik op themabijeenkomst

Dagelijks keren mensen na een opname of gevangenisstraf terug in de samenleving. Sommigen hebben mede door hun psychiatrische problematiek risicovol gedrag vertoond. Met of zonder ondersteuning proberen zij hun leven weer op te pakken. Dat lukt niet altijd in 1 keer.

In gesprek over de samenwerking

Hoe ga je hier als professional of als bestuurder mee om? Hoe kijken de verschillende organisaties vanuit hun eigen waarde naar een herhaling van risicovol gedrag? Is het een terugval en moeten we ingrijpen of bieden we struikelruimte? En hoe voeren we dit gesprek met elkaar in de samenwerking?

panel

Trailer van 'Toon W is hersteld'

Hoe organisaties en professionals, werkzaam in de zorg en veiligheid, omgaan met cliënten is medebepalend voor een succesvol herstelproces en terugkeer in de maatschappij. Dat blijkt ook in de film over Toon. Zijn jeugd was zwaar. In het begin van de jaren negentig krijgt hij 5 jaar gevangenisstraf als leider van een criminele organisatie. Deze straf betekent voor hem de ommekeer.

Panelgesprek

Hoe kijken we vanuit verschillende perspectieven naar een terugval en hoeveel struikelruimte kunnen en willen we bieden? Hoe hebben we aandacht voor het perspectief van de burgers in de wijk hierbij? Het is belangrijk om hierover te blijven praten. Tijdens een mooie bijeenkomst spraken professionals, ervaringsdeskundigen en bestuurders vanuit de ggz, gemeenten, ervaringsdeskundigen en politie hierover.  Het ging over loslaten en ruimte geven versus begrenzing en mogelijke risico’s in het herstelproces van deze mensen en mogelijke risico’s voor de mensen in hun omgeving. De waarden gaven de deelnemers stof tot nadenken: 

  • Mag iemand struikelen vanuit jouw rol als professional?
  • Welke waarden zijn daarin voor jou belangrijk (bijv. veiligheid omgeving, herstelproces cliënt)?
  • Blijven deze waarden overeind in crisis, als de druk heel hoog is

De getekende samenvatting van de middag vind je hieronder

Samenvatting themabijeenkomst val je terug of mag je struikelen

Samenvatting paneldiscussie, getekend door Buro Blob

De themabijeenkomst werd georganiseerd door het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid van de Nederlandse ggz in samenwerking met Toon Walravens en Rob Deelen Videoproducties. Het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid heeft als ambitie het realiseren van een maatschappij waarin ook mensen met onbegrepen en risicovol gedrag meedoen, met veiligheid voor henzelf, voor naasten en voor de samenleving. Vragen of meedoen? Neem contact op met Lilly: lbuurke@denederlandseggz.nl.

Lilly Buurke