Zoeken


In onze maatschappij komen steeds meer mensen in de knel. Veel problemen kunnen worden voorkomen door van jongs af aan mentale vaardigheden aan te leren en problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Dus inzetten op preventie 
en het bevorderen van een gezonde leefstijl.Preventie is van niemand. Preventie valt nu in het niemandsland tussen de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. Door die verantwoordelijkheidsverdeling en bekostiging blijven preventie en vroege signalering ver achter bij wat zou kunnen en moeten. Terwijl investering veel gezondheidswinst oplevert. 
 
Mentale vaardigheden moet je leren 
 Investeer in preventie
Betaald werk, schuldenvrij leven en een fijne woonomgeving versterken mentale gezondheid en voorkomen psychische problemen en zorgvraag, zowel somatisch als ggz. Voor preventie moeten ggz en andere maatschappelijke domeinen samenwerken. Professionals moeten de ruimte krijgen om de juiste zorg op de juiste plek te mogen/kunnen leveren. 
 
 Breng GGZ dichterbij 
 
 
Lees meer over de andere thema's:
JeugdOrganisatie van zorg, Leefbaarheid en Zorgprofessionals.
Terug