Naar homepage

'Hoe wij kunnen bijdragen aan een mentaal veerkrachtig Nederland?'

Het is vijf voor twaalf. Wanneer we nu niets doen, verdubbelen onze zorgkosten in de komende twintig jaar en gaat een nóg groter deel van ons inkomen op aan zorgpremies. Terwijl Den Haag zich buigt over dit hoofdpijndossier, stelt de Nederlandse ggz zichzelf de vraag: “Hoe kunnen wij, als zorgprofessionals, hier nu al iets aan doen?”

Als antwoord op die vraag startte GGZ Eindhoven (GGzE), een half jaar geleden, het inmiddels succesvolle initiatief ‘Mentale Kracht 040’. Een mooi voorbeeld van hoe je lokaal begint om Nederland veerkrachtiger te maken.

Mentale Kracht 040

De teller van Mentale Kracht 040 heeft inmiddels de 33.000 paginabezoeken aangetikt; zo’n 1000 mensen per week bezoeken de mentale landingsplaats. Een soort Bol.com maar dan met gratis producten om jezelf mee te versterken. Enerzijds voor mensen die zelfstandig lichte mentale klachten willen aanpakken, anderzijds met als doel een sociale steun in de rug te zijn.

Corona heeft ons doen versnellen

Net als de Nederlandse ggz heeft Eindhoven als visie zich meer te richten op preventie. Met het oog op de toenemende druk in de zorg, zou men hier in 2020 een initiatief voor uitrollen. En toen…toen kwam Corona. Machteld Ploeg (Lid van de raad van bestuur van GGzE): “Terwijl ons werk in eerste instantie grotendeels stil kwam te liggen, bleken steeds meer mensen te kampen met eenzaamheid, zorgen en stress. Voor ons reden om Mentale Kracht 040 versneld online te brengen.

Laagdrempelig en zonder doorverwijzing

Vanuit Eindhoven hadden wij al de Welshop; een landelijke webwinkel met online behandelvormen waar mensen – samen met een online behandelaar – werken aan hun mentale gezondheid.
Voor Mentale Kracht 040 hebben wij deze plek uitgebreid met gratis modules over actuele thema’s als piekeren, opvoeden en mindfulness: laagdrempelig en zonder doorverwijzing toegankelijk. In de trainingen krijgen bezoekers tips aangereikt, maar ook oplossingsmogelijkheden en behandelelementen om zich mentaal sterker te maken. Naast de cursussen is er een ruim aanbod van video’s en blogs waarin mentale thema’s worden besproken. En met modules van onder anderen de GGD en het Rode Kruis wordt dit aanbod nog steeds aangevuld, en willen we nóg meer bieden. Dit alles in co-recreatie met onze partners.
Bij een lokaal initiatief in Eindhoven mag één organisatie natuurlijk niet ontbreken. Met haar gigantische achterban en grote bereik heeft PSV onze lancering een enorme boost gegeven. De voetbalclub maakte voor ons een promofilm en vertoonde deze op social media. Dat heeft ook de berichtgeving op ons eigen platform, een enorm duw in de goede richting gegeven.

Kanttekeningen zijn er ook

Maar met een website of social media bereik je natuurlijk lang niet iedereen; een valkuil waar we ons zeer van bewust zijn. Naast dat persoonlijk contact voor veel cliënten en behandelaren de voorkeur geniet, beschikt lang niet iedereen over de middelen en/of vaardigheden om digitaal te werken. Het is daarom onze verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen digitaal toe te rusten en te trainen – en daar zijn bij ons intern als ook landelijk al mooie initiatieven voor.

Daarnaast is er een grote en kwetsbare groep die weinig zal voelen voor digitaal contact. Ook daar zullen we passende oplossingen voor moeten blijven bieden. Gelukkig is een wandeling – ook in deze coronatijd – nog altijd mogelijk om zo te horen hoe het met iemand gaat.

En de mensen die wel digitaal aan de slag gaan? Die stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Net als heel thuiswerkend Nederland ervaren ook zij technische obstakels bij het inloggen, videobellen en downloaden. Thuiszittend met haperende techniek en geen rechtstreeks contact met een behandelaar: dat geeft al snel een dubbele kater. Om dat te voorkomen hebben we een complete cliëntenportdesk ingericht; een helpdesk voor iedereen die problemen ervaart in het gebruik van onze website.

Anders kijken, werken en zorg aanbieden

Het afgelopen jaar heeft ons – net als iedereen - gedwongen anders te kijken, anders te werken en op een andere manier onze zorg aan te bieden. Met Mentale Kracht 040 bevindt GGzE zich nog midden in dat leerproces. Corona heeft ons nóg bewuster gemaakt van het feit dat er een dunne lijn is tussen ‘gewone levenspijn’ en klachten waarvoor een diagnose zou kunnen worden gesteld. Door nú te starten met preventieve zorg hopen we te voorkomen we dat mensen overstappen van de ene naar de andere kant van de lijn. En dat de zorguitgaven over twintig jaar onbetaalbaar zijn.” Aldus Machteld Ploeg.

Hoe kunnen wij bijdragen aan een mentaal veerkrachtig Nederland?

Lokaal beginnen is een eerste stap om uiteindelijk verder te groeien. Samen met elkaar als collega-instellingen, als ketenpartners, met scholen en bedrijven én cliënten zelf. De digitale weg is een middel om die preventieve zorg vorm te geven. Samenredzaamheid creëren in een sociaal netwerk waarbij mentale problematiek zoveel mogelijk wordt voorkomen en – waar nodig en mogelijk – samen wordt opgelost.
Landelijk werken de bijna 100 lidinstellingen van de Nederlandse ggz samen met professionals, partnerorganisaties en stakeholders van zowel binnen als buiten de ggz-sector. De waardenetwerken van de Nederlandse ggz zijn hierbij van grote betekenis. Zo werken we toe naar een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. En zetten ons in om de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg van Nederland te organiseren.

Samen maken wij het verschil. Begin klein, denk groot. Dan ontstaan er mooie dingen.

Mentale Kracht 040 is een lokaal voorbeeld van hoe je als ggz-instelling het verschil maakt. Zo zijn er in Nederland tal van andere initiatieven die waardevol zijn om te delen. Ben jij of zijn jullie lokaal een soortgelijk initiatief gestart? De Nederlandse ggz komt graag met je in contact. Deel je waardevolle kennis en ervaring in een reactie naar communicatie@denederlandseggz.nl. Kennis delen en uitwisselen; zo komen we verder.

Wil je meer informatie over Mentale Kracht 040? Kijk op www.mentalekracht040.nl