Naar homepage
I Stock 482073694 2

Goed nieuws: gemeenten tekenen integraal zorgakkoord

Publicatiedatum

De leden van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) besloten vrijdag het integraal zorgakkoord te tekenen. “Dat is goed nieuws”, aldus onze voorzitter Ruth Peetoom. “We hopen en verwachten nu dat we goed van start kunnen gaan met onze samenwerkingsagenda en met elkaar mooie ontwikkelingen gaan realiseren.”

Het integraal zorgakkoord geeft concrete ambities en mogelijkheden om de gezondheidszorg, en dus ook de geestelijke gezondheidszorg, in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Peetoom: “Gemeenten hebben een cruciale rol om samen met de andere partijen de doelstellingen van dit akkoord te kunnen realiseren, dus heel fijn dat ook zij dit akkoord ondertekenen.”

Ook stemden de leden van de VNG in met het verder uitwerken en afsluiten van het ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’ (GALA). In het GALA maken het rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken over preventie, versterking van de sociale basis, en sport & bewegen.

De twee belangrijkste hoofddoelen uit het zorgakkoord

Onze leden besloten in september unaniem om het integraal zorgakkoord te ondertekenen. Wij zetten ons samen met de andere partijen uit het akkoord in op het realiseren van twee hoofddoelen:

  • Vermindering van het aantal wachtenden en de duur dat deze mensen op zorg moeten wachten (over enkele jaren van 14 naar 5 weken).
  • Zorgen dat de cruciale infrastructuur (zowel in mensen en middelen) voldoende beschikbaar blijft.

Deze ambitie kunnen de leden van de Nederlandse ggz alleen realiseren als de in het zorgakkoord genoemde randvoorwaarden zijn gerealiseerd zowel landelijk als regionaal.

Lees ook: De Nederlandse ggz zet handtekening onder integraal zorgakkoord