Naar homepage
Rondetafel over Hervormingsagenda Jeugd in de Tweede Kamer

Rondetafel over Hervormingsagenda Jeugd in de Tweede Kamer

Publicatiedatum

Op 19 juni 2023 bevroegen Kamerleden in vier blokken cliënten, jeugdhulpinstellingen, professionals en (wethouders van) gemeenten over de op handen zijnde Hervormingsagenda Zorg. In het blokje ‘professionals’ was, mede namens de Nederlandse ggz, Ellis ter Beek te gast. Als behandelend orthopedagoog generalist én zorginhoudelijk regiodirecteur van Accare Overijssel gaf zij haar zienswijze op de Hervormingsagenda.

De inbreng werd ondersteund door een paper. Hier kunt u later het rondetafelgesprek terugkijken en de papers van de andere deelnemende sprekers vinden. Lees de inbreng van Ellis ter Beek in het rondetafelgesprek terug.

Cliënten en ouders

De persoonlijke verhalen van cliënten en ouders onderstrepen de noodzaak van de beweging die in de Hervormingagenda gemaakt wordt. Maar: er worden nog diverse pijnpunten gezien. Zo komt een aantal keer naar voren dat de 18-/18+ problematiek, waarbij jongeren vanuit de Jeugdwet ineens onder Zorgverzekeringswet vallen, nog niet goed getackeld wordt in de agenda. Het borgen van kennis en ervaringsdeskundigheid kan ook beter. Er is wat scepsis over of de ambities uit de hervormingsagenda echt -en snel genoeg- tot merkbare veranderingen leidt.

Zorgaanbieders: positief maar met zorgpunten

Enige nuance doorklonk ook in het blok waar zorgaanbieders aan bod kwamen. Ze omarmen de Hervormingagenda Jeugd als een belangrijke start voor verbetering, maar wijzen erop dat dit een proces is dat lange tijd gekaapt werd door de financiële discussie tussen Rijk en gemeenten. Waardoor de inhoudelijke vooruitgang toch weer vertraging oploopt. Ze onderstrepen het belang van een goed uitgewerkte AmvB zorgvormen, laken de -weliswaar uitgestelde maar nog steeds aanwezige- bezuinigingen vóórdat de inhoud helder is en zien graag minder vrijblijvendheid.

Professionals

Bij dit blok lichtten professionals zoals Ellis ter Beek en Arne Popma vanuit de praktijk toe waarom de beweging in de Hervormingsagenda essentieel is. Maar ook waar dit nog naarstig verdere concretisering behoeft. Zoals naast de AmvB zorgvormen ook: verlaging van de administratieve lasten, meer integraal benaderen en bekostigen, meer professionele autonomie en een realistischer verwachtingsbeeld van jeugdhulpuitkomsten. Breder kijken naar de maatschappelijke problemen die vaak tot zorgvraag worden vertaald. De FNV uit frustratie in dit blok. Zij waren geen onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd en missen daardoor de positie van medewerkers die niet door de vakgroepen zijn vertegenwoordigd. Kamerleden hebben de kans benut de vakbond vragen te stellen over hun zienswijze.

Gemeenten

Ook de vier gemeenten die aan het woord komen steunen de beweging die wordt gemaakt. Ze tonen zich bereid om wat te doen aan de soms versnipperde inkoop waar veel zorgaanbieders last van hebben. Maar wijzen wel op gevaren bij te grote regio’s, omdat ze samenwerking met onderwijs en sociaal domein cruciaal vinden. Naast het financieel kader, waar ze beslist zorgen over hebben, geven ze aan dat er in de jeugdhulp ook een arbeidsmarktprobleem geldt. Er wordt meer gevraagd dan er aanbod is. Als het dan aankomt op prioriteiten stellen, dan vinden enkele gemeenten die reikwijdte discussie nog niet zo interessant. Dat kan ook tot boemerangeffecten leiden, zo klinkt het.

Vervolg

De Tweede Kamer is nog niet klaar met dit omvangrijke onderwerp. Er komt waarschijnlijk nog een Technische Briefing door ambtenaren van VWS. En op 29 juni (datum is onder voorbehoud) verwachten we rond 10:15 uur een plenair debat met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over dit onderwerp.

Uiteraard volgt de Nederlandse ggz dit op de voet.