Naar homepage

Over de Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de branche- en netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een belangenbehartiger van ruim 100 ggz-aanbieders met circa 89.000 professionals. Samen met ggz-aanbieders en partners binnen en buiten de ggz-sector zetten we ons in voor een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving.

Daarbij richten we ons specifiek op de thema's mentale gezondheid zowel voor jeugd als voor volwassenen en arbeidsmarkt en ondersteuning van onze professionals in het bijzonder. Deze onderwerpen brengen we op vele manieren en samen met leden voor het voetlicht. Voor het realiseren van onze ambities en doelstellingen trekken we als netwerkvereniging samen op met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, overheden, verzekeraars, de politiek en andere brancheverenigingen.

Maak kennis met het hart van onze vereniging

Via het hart onze vereniging: waardenetwerken, regieteams en winning teams, verbinden wij met partners en stakeholders binnen en buiten onze sector. We delen kennis, bieden maatwerk, zetten in op innovaties en komen tot allianties en nieuwe samenwerkingsvormen.

Wij nemen deel aan Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en werken onder meer samen met MIND en Stichting Topklinische GGz.

Lees meer
Vrouw kijkt mee op computer i Stock 469455256 1 1
Mensen in de jordaan

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die we in de diverse geledingen van de vereniging komend jaar op de agenda hebben staan. Elk regieteam, waardenetwerk en afdeling heeft een gedetailleerde planning gemaakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Een samenvatting van deze plannen vind je in het jaarplan.

bekijk het jaarplan
Mensen met elkaar in overleg

De Nederlandse ggz werkte ook in 2022 hard voor een mentaal gezonde samenleving. Dit doen we met leden en partners, met professionals en cliënten, vanuit de gedachte: samen zijn we de Nederlandse ggz.

Bekijk het jaarverslag

Lidmaatschap de Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de branchevereniging voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. De vereniging heeft ruim honderd leden, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Dat aantal stijgt jaarlijks licht. Hun gezamenlijke omzet is bijna € 6 miljard euro en er werken zo’n 86.000 medewerkers in de ggz. Zij verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. Daarmee vertegenwoordigt de Nederlandse ggz ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz. 

We streven ernaar de belangen van de lidinstellingen zo goed mogelijk te behartigen. De Nederlandse ggz is ook de werkgeversorganisatie binnen de ggz.