Naar homepage

Duurzaamheid

In 2022 tekenden branche- en koepelorganisatie in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050.

Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot.

Gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de GDDZ te realiseren stelden de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk een plan op. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor ieder van de thema’s en afspraken. Dit plan is gebaseerd op de individuele uitvoeringsplannen die elke branche de afgelopen maanden heeft opgesteld.

Bekijk het plan
Green deal uitvoeringsplan

Onze speerpunten

Hier richten we ons op in de jaren 2023-2026

  Groene en gezonde omgevingen
  Duurzame en gezonde voeding
  Bewustwording en inbedding
  Duurzaam vastgoed
  Duurzame medicijnen
  Lampje en natuur
  "Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050"

  Investeringsbudget

  Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro.

  Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in de brief aan de Tweede Kamer.