Naar homepage

Duurzaamheid

Dianne

Dianne de Wild

adviseur duurzame zorg

ddwild@denederlandseggz.nl

Wil je meer weten over duurzaamheid of de Green Deal, stuur gerust een mailtje!

In 2022 tekenden branche- en koepelorganisatie in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050.

Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot.

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de GDDZ te realiseren stelden de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk een plan op. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor ieder van de thema’s en afspraken. Dit plan is gebaseerd op de individuele uitvoeringsplannen die elke branche de afgelopen maanden heeft opgesteld.

Bekijk het plan
Green deal uitvoeringsplan

Hier richten we ons op in de jaren 2023-2026

  Groene en gezonde omgevingen
  Duurzame en gezonde voeding
  Bewustwording en inbedding
  Duurzaam vastgoed
  Duurzame medicijnen
  Lampje en natuur

  Investeringsbudget

  Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro.

  Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in de brief aan de Tweede Kamer.

  Vrouw met elektrische auto

  Zorgorganisaties moeten rapporteren over zowel zakelijk vervoer als woon-werkverkeer.

  Zorgorganisaties met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht om jaarlijks gegevens aan te leveren over woon-werkverkeer en over alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld. Dit betekent dat zorgorganisaties met meer dan 100 werknemers vóór 30 juni 2025 moeten rapporteren over het aantal gereisde autokilometers van 2024, uitgesplitst naar soort brandstof.

  Lees de veelgestelde vragen