Naar homepage
Lampje en natuur

Duurzaamheid

Dianne

Dianne de Wild

adviseur duurzame zorg

ddwild@denederlandseggz.nl

Wil je meer weten over duurzaamheid of de Green Deal, stuur gerust een mailtje!

In 2022 tekenden branche- en koepelorganisatie in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050.

Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot. Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de GDDZ te realiseren stelden de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk een plan op.

ggz community

Op de community Duurzaamheid wisselen we informatie uit over duurzaamheid specifiek voor ggz-organisaties. Hier vind je vakgenoten en bundelen we onze kennis en krachten.

Hier richten we ons op in de jaren 2023-2026

  Groene en gezonde omgevingen
  Duurzame en gezonde voeding
  Bewustwording en inbedding
  Duurzaam vastgoed
  Duurzame medicijnen
  I Stock 513049543
  Toolkit duurzaamheid 1

  Om te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen maakte de Nederlandse ggz de toolkit Duurzaamheid. Deze toolkit bevat specifieke informatie voor ggz-organisaties over verplichtingen en wetgeving, hulpmiddelen voor verduurzaming, inspirerende voorbeelden en handige websites. De toolkit is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.