Naar homepage

Feiten en cijfers naar buiten brengen

Voor een sterke belangenbehartiging is het cruciaal dat de Nederlandse ggz de sector met actuele cijfers in kaart brengt.

Hoeveel patiënten worden voor depressie behandeld? Hoe gaat het met de ambulantisering? Hoeveel profielen 6GGZ-B zijn er in zorgkantoorregio Amsterdam? Dergelijke vragen dienen zich regelmatig aan. Wij zorgen ervoor dat we per thema direct de juiste cijfers paraat hebben. Zijn die er nog niet, dan proberen we deze cijfers te achterhalen.

Wat doet de Nederlandse ggz?

De Nederlandse ggz brengt per onderwerp de toonaangevende data in kaart. Er is de nodige informatie beschikbaar via onderzoeksinstituten als het CBS, het Trimbos Instituut en Vektis. Maar voor sommige kernonderwerpen blijken er geen gezaghebbende gegevens te zijn.

De Nederlandse ggz maakt in zulke gevallen de afweging of een losse uitvraag bij haar leden deze informatie boven tafel kan krijgen. De waarde van de informatie moet namelijk wel in verhouding staan tot de administratieve lasten die zo’n uitvraag met zich meebrengt.