Naar homepage
I Stock 1406088800

Feiten en cijfers

Zonder relevante data is het lastig om een inhoudelijk gesprek te voeren over de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse ggz verzamelt cijfers en gebruikt deze voor belangenbehartiging en communicatie richting de media en andere stakeholders.

Groen
"Ruim 42% van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening"