Naar homepage
Stemvakje met rood potlood

Een nieuw kabinet

Op 22 november 2023 ging Nederland naar de stembus. Deze verkiezingen waren voor de geestelijke gezondheidszorg belangrijker dan ooit. Want er is te weinig personeel en de tarieven zijn te laag, zeker voor de meest ingewikkelde zorg. Daarom is onze oproep: Investeer in mentale gezondheid!

We willen de ggz in de toekomst beschikbaar houden. Dat is een hele moeilijke klus. Welke oplossingsrichtingen ziet onze vereniging? En welke plannen hebben politieke partijen voor de zorg? Op deze pagina vind je meer over: 


Thema 1

Maak de ggz beter toegankelijk

De belangrijkste punten 7

👉 De tarieven moeten omhoog en de financiering van sommige cruciale zorg op basis van beschikbaarheid

👉 Stel regionaal en landelijk vast wat cruciale capaciteit is en maak afspraken hoe deze te borgen

👉 Vertrouw elkaar. Schrap snel zo veel mogelijk regels en houdt het werken aantrekkelijk

👉 Versterk mentale gezondheid. De samenleving wordt gezonder en de druk op de ggz vermindert


Thema 2

Snellere en betere zorg voor kinderen en gezinnen

De belangrijkste punten 7

👉 Geef kinderen en ouders duidelijkheid waarvoor ze hulp kunnen krijgen

👉 Minder administratiewerk, méér tijd voor zorg

👉 Versterk wijkteams

👉 Specialistische zorg moet beschikbaar zijn. Koop daarom op z'n minst regionaal in

👉 Uithuisplaatsingen voorkomen en terugdringen

Brieven aan de informateur

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 is informateur Ronald Plasterk aan de slag gegaan om de mogelijkheden om tot een coalitie te komen te verkennen. In het proces van informatie en formatie worden allerlei politieke thema’s besproken, zo ook de geestelijke gezondheidszorg, mentale gezondheid en preventie. De Nederlandse ggz heeft met verschillende partners in de samenleving gewerkt aan inhoudelijke inbreng voor dat proces. Zodat de onderhandelaars op basis van de juiste inzichten regeringsbeleid ontwikkelen dat helpt de mentale gezondheid te verbeteren.