Naar homepage
Binnenhof

Politiek

Joeri Veen 2

Joeri Redder-Veen

Adviseur Public Affairs

jveen@denederlandseggz.nl

De ggz is samen met andere onderdelen van het zorgstelsel een belangrijk politiek onderwerp. Joeri onderhoudt namens de branchevereniging politieke contacten en voorziet zo transparant mogelijk van informatie. Vragen? Stuur Joeri gerust een mailtje.

De Nederlandse ggz roept de politiek op te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg, op maat én op tijd. Als branchevereniging onderhouden wij contacten met het parlement en volgen wij diverse debatten. Ook voorzien wij parlementariërs van input die van dienst is bij hun politieke werk. Wij publiceren hier onze formele Kamerbrieven, politieke analyses, debatverslagen en meer.

Vrouw loopt met kinderen op straat

Maak de beweging van zorg naar gezondheid, ga verstandig om met schaarste in de ggz, zorg voor een gezond gefinancierde ggz met minder administratieve lasten, borg de mentale gezondheid voor iedereen, verbeter de leefbaarheid en versterk de keten van zorg en veiligheid. Die oproep doet de Nederlandse ggz in haar verkiezingspamflet ‘Een mentaal gezonde toekomst’ aan de verkiezingsprogrammacommissies van alle politieke partijen.

Lees het pamflet

Naar een nieuw kabinet

De invulling van het nieuwe kabinet-Schoof wordt steeds duidelijker. De boodschap vanuit de geestelijke gezondheidszorg voor dit nieuwe kabinet is belangrijker dan ooit. Want er is te weinig personeel en de tarieven zijn te laag, zeker voor de meest ingewikkelde zorg. Daarom is onze oproep: Investeer in mentale gezondheid!

Stemvakje met rood potlood

Lees meer op de themapagina Een nieuw kabinet

Tweede Kamer

Vijf thema’s

De Nederlandse ggz heeft voor de landelijke verkiezingen in 2021 vijf kansrijke, politiek relevante thema’s geïdentificeerd. Ieder thema lichten we toe via enkele uiteenzettingen van de problematiek binnen het thema en de signalering van concrete politieke mogelijkheden die de Nederlandse ggz ziet. Dit brengen we in beeld aan de hand van een probleem- en oplossingsanalyse en relevante voorbeelden uit de praktijk.

Kennisbundel

We hebben vijf ggz-thema’s verzameld in een kennisbundel: Geestelijke gezondheidszorg op maat én op tijd. Hier zijn uiteenzettingen van de thema’s te vinden met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.

Kennisbundel

Kamerbrieven

Wij voorzien parlementariërs van input die van belang is bij hun politieke werk
Hofvijver

Analyse van de Voorjaarsnota 2023

Op 28 april 2023 publiceerde het kabinet Rutte IV de Voorjaarsnota 2023. Daarin worden aanpassingen op de lopende Rijksbegroting voorgesteld. De Nederlandse ggz heeft de nota en de bijlagen daarbij doorgenomen en relevante zaken voor de ggz-sector opgeschreven.

Groot verschil met de voorjaarsnota in 2022

De analyse van de Nederlandse ggz is bondiger dan vorig jaar. Dat komt omdat er in de voorjaarsnota nu minder financiële- en beleidsverrassingen staan. Het grootste verschil is dat de voorjaarsnota in 2022 het eerste moment was voor het kabinet Rutte IV om beleid in een begrotingsstuk te laten landen. Logischerwijs leidde dat tot beleidsmatige mutaties op de lopende begroting. Nu, een jaar later, betreft de voorjaarsnota 2023 mutaties op de al lopende begroting van het kabinet. Dat leidt dus tot minder onverwachte, onaangekondigde aanpassingen. Voor zover er al grote aanpassingen waren, had dit te maken met reguliere indexatie voor prijzen en lonen.

Moeilijke beslissingen al in akkoorden geland

Een tweede belangrijke reden dat er voor de ggz weinig ‘verrassingen’ in de voorjaarsnota staan is dat veel afspraken al zijn geland in akkoorden en programma’s. Belangrijkste daarvan is het Integraal Zorgakkoord (IZA), maar in mindere mate staan er ook afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Woon-Zorg agenda (WOZO). Grote thema’s en hun financiële impact zijn daar al aan de orde geweest en het zou vreemd zijn de betrokken sectoren dan bij deze nota met onverwachte zaken te confronteren. Wel is het financiële akkoord tussen Rijk en de VNG als onderdeel van de naderende Hervormingsagenda Jeugd in de nota zichtbaar.

Lees de analyse van de voorgaande voorjaarsnota (2022)

Lees de de Prinsjesdaganalyse ‘22/’23

Er staan in de voorjaarsnota nu minder financiële en beleidsverrassingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen, een goed moment om stil te staan bij mentale gezondheid. Want lokaal beleid voor mentale gezondheid doet ertoe. Dat weten we op basis van jarenlange samenwerking tussen ggz-aanbieders, gemeenten en andere lokale partners.

Naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen hebben we vijf ggz-thema’s verzameld in een kennisbundel: Mentaal gezond. Lokaal beleid voor sterkere (jeugd)ggz, verslavingszorg en preventie. Daarin staan uiteenzettingen van de thema’s met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.

Mentaal gezond

Thema's Sociaal domein, Preventie, Jeugd, Lokaal arbeidsmarktbeleid, Veiligheid, wonen en leefbaarheid