Naar homepage
Binnenhof

Politiek

Joeri Veen 2

Joeri Veen

Adviseur Public Affairs

jveen@denederlandseggz.nl

De ggz is samen met andere onderdelen van het zorgstelsel een belangrijk politiek onderwerp. Joeri onderhoudt namens de branchevereniging politieke contacten en voorziet zo transparant mogelijk van informatie. Vragen? Stuur Joeri gerust een mailtje.

De Nederlandse ggz roept de politiek op te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg, op maat én op tijd. Als branchevereniging onderhouden wij contacten met het parlement en volgen wij diverse debatten. Ook voorzien wij parlementariërs van input die van dienst is bij hun politieke werk. Wij publiceren hier onze formele Kamerbrieven, politieke analyses, debatverslagen en meer.

Vijf thema’s

De Nederlandse ggz heeft voor de landelijke verkiezingen in 2021 vijf kansrijke, politiek relevante thema’s geïdentificeerd. Ieder thema lichten we toe via enkele uiteenzettingen van de problematiek binnen het thema en de signalering van concrete politieke mogelijkheden die de Nederlandse ggz ziet. Dit brengen we in beeld aan de hand van een probleem- en oplossingsanalyse en relevante voorbeelden uit de praktijk.

Kennisbundel

We hebben vijf ggz-thema’s verzameld in een kennisbundel: Geestelijke gezondheidszorg op maat én op tijd. Hier zijn uiteenzettingen van de thema’s te vinden met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.

Kennisbundel
Hofvijver

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen, een goed moment om stil te staan bij mentale gezondheid. Want lokaal beleid voor mentale gezondheid doet ertoe. Dat weten we op basis van jarenlange samenwerking tussen ggz-aanbieders, gemeenten en andere lokale partners.

Naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen hebben we vijf ggz-thema’s verzameld in een kennisbundel: Mentaal gezond. Lokaal beleid voor sterkere (jeugd)ggz, verslavingszorg en preventie. Daarin staan uiteenzettingen van de thema’s met daarbij een relevant verhaal uit de praktijk.

Mentaal gezond

Thema's Sociaal domein, Preventie, Jeugd, Lokaal arbeidsmarktbeleid, Veiligheid, wonen en leefbaarheid