Naar homepage

Preventie

Samen voor een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving

Er is niets nieuws onder de zon: voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat geldt ook voor psychische problemen en aandoeningen. Toch is de zorg daar niet op ingericht, ook de ggz niet. Dat moet en kan beter. 

In onze maatschappij komen steeds meer mensen in de knel. Veel problemen kunnen worden voorkomen door van jongs af aan mentale vaardigheden aan te leren en problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Dus inzetten op preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Hier laten we je graag zien hoe het kan en wat we belangrijk vinden. 

Tip voor gemeenten

Preventie is een zaak van lange adem. Ons valt op dat er tussen gemeenten veel verschillen zijn in de preventieaanpak die wordt gekozen. Bij het veranderen van politieke kleur verandert soms ook de preventie-aanpak. Hierdoor wordt niet overal een samenhangend pakket van effectief bewezen interventies ingezet, terwijl hier mooie instrumenten voor zijn.

Een voorbeeld is het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’ ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in opdracht van de programmalijn Preventie en Vroegsignalering. Daarnaast hebben Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz een handreiking ggz- en verslavingspreventie voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking ondersteunt medewerkers van gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van het plan van aanpak voor GALA en SPUK voor de bevordering van mentale gezondheid en het voorkomen van (overmatig) middelengebruik en mentale problemen.

Deltion Jongeren Team

Veel psychische klachten ontstaan in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Voor jongeren is laagdrempelige toegang tot hulp belangrijk. Dat betekent dat de zorg moet zijn waar de jongeren zijn: op school. Het Deltion JongerenTeam is een mooi voorbeeld van laagdrempelige beschikbaarheid op een mbo. Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de school draagt eraan bij dat intensievere zorg niet nodig is en studenten hun diploma kunnen behalen.

Thomas Plochg over mentale gezondheid

Thomas Plochg is directeur van de Federatie voor Gezondheid en lid van het waardenetwerk Mentale gezondheid van de Nederlandse ggz. In deze video geeft hij zijn visie op de rol en positie van de ggz-sector in preventie en versterking van gezondheid en ‘de beweging van nazorg naar voorzorg’

Ton en Martijn enik recovery college

Ton en Martijn van de Enik REcovery College

Enik Recovery College is een herstelacademie – van Lister - voor mensen die ontwricht zijn geraakt door een psychische kwetsbaarheid of verslaving. De leeromgeving en ontmoetingsplaats wordt volledig gerund door ervaringsdeskundigen.

Lees meer