Naar homepage

Volwaardig burgerschap

Meedoen en meetellen in de maatschappij draagt bij aan herstel

Volwaardig burgerschap gaat om het meedoen in de maatschappij. Dat is heel belangrijk voor je herstel. In het contact met anderen voel je je gezien en ontdek je wie je bent.

Mensen die lijden door psychische aandoeningen, raken vaak geïsoleerd. Soms beginnen de mentale problemen juist door de isolatie. Denk bijvoorbeeld aan scheiding of armoede. Stigma en schaamte belemmert bij het meedoen. Op deze pagina vind je inspiratie op thema’s binnen dit waardenetwerk en hoe je actief betrokken kan zijn.

Voorzitter Fred Paling

Benieuwd naar de ambities van Fred Paling? Lees hier het interview.

Fred Paling Column foto rechts 1920x1024
Istockphoto 1355803917 1024x1024

Hier werken we aan

Met partners werken we aan meer betaald werk, goede netwerkzorg, passend en betaalbaar wonen, een inclusieve maatschappij, en herstelgericht werken en gelijkwaardigheid voor mensen met ernstige psychische problemen.

Dat doen we in een leernetwerk (3 keer online een één keer fysiek per jaar) met circa 50 mensen. Waar je vanuit je eigen praktijkvraag kunt leren van anderen. Met soms publiek toegankelijke webinars. Dit leidt tot een publicatie met bouwstenen voor Volwaardig burgerschap.

We dragen bij aan realisatie van IZA doelen. We vertegenwoordigen de ggz in rijksprogramma’s zoals Een Thuis voor Iedereen (BZK), het WoZo programma (VWS). En met landelijke coalities op de thema’s wonen, werk en vernieuwing van de zorg beweging te creëren. Verbinding zoekend met netwerkpsychiatrie, GEM, Radicale vernieuwing langdurige ggz. Lees meer in ons jaarplan

Vier thema's

vrouw aan het werk

Uitgelicht

In dit waardenetwerk verbind je met collega’s binnen de ggz of van partnerorganisaties die allen een passie hebben om anders te gaan (samen)werken in het netwerk van de cliënt en tussen organisaties. Wil je meedoen? Neem contact op en ik vertel je graag meer: lgent@denederlandseggz.nl

Liesbeth van Gent 2