Zoeken

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg, waaronder de ggz.

De Nederlandse ggz steunt het IZA omdat het concrete ambities en mogelijkheden geeft om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Mét goed perspectief voor de mensen die er werken.

In dit document lees je de voor de ggz relevante passages uit het IZA.

Concreet betekent dit dat wij voor vier belangrijke opgaven staan:
  1. Verminderen van het aantal wachtenden en van de duur dat mensen op zorg moeten wachten.
  2. Borgen van cruciale infrastructuur (mensen en middelen).
  3. Investeren in digitaliseren van zorg en het aanbieden van hybride zorg.
  4. Focus op de arbeidsmarkt.

Uitvoering

In het IZA is afgesproken dat de regie voor de uitvoering van het IZA in de regio’s ligt. In elke regio is een kerninstelling benoemd die deelneemt aan de uitvoering van het IZA. De Nederlandse ggz ondersteunt haar leden bij de uitvoering daarvan, sluit aan bij verschillende landelijke overleggen (thematafels bij VWS) waar de opgaven uit het IZA worden opgepakt, bewaakt de wisselwerking tussen wat er op regionaal en landelijk niveau gebeurt en zorgt dat goede voorbeelden breed worden gedeeld.

Om deze opgaven goed uit te voeren, werken we met 15 Winning Teams. Deze teams zijn gericht aan de slag met de opgaven voor de ggz-sector. De Winning Teams worden aangestuurd door het Coördinatieteam, dat bestaat uit bestuurders van ggz-aanbieders en het bestuur van de Nederlandse ggz. De Winning Teams en het Coördinatieteam worden ondersteund door een Programmateam.
 

Blijf op de hoogte

In onze Ledennieuwsbrief geven we regelmatig een update over de uitvoering van het IZA. Ben je medewerker van een lidinstelling en wil je deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een bericht naar: communicatie@denederlandseggz.nl. Bestuurders, directieleden en communicatieafdelingen van lidinstellingen ontvangen wekelijks de Weekupdate waarin we aandacht besteden aan het IZA.

Belangrijke documenten

Vragen

Heb je vragen over het IZA? Krijg je bepaalde signalen of ervaar je knelpunten? Stuur dan een bericht naar iza@denederlandseggz.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Eerdere nieuwsberichten

  1. https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/de-nederlandse-ggz-zet-handtekening-onder-integraal-zorgakkoord
  2. https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/debat-zorgakkoord-kamer-positief-over-samenwerken-in-de-regio-kritisch-over-rol-verzekeraars-en-vws
  3. https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/goed-nieuws-gemeenten-tekenen-integraal-zorgakkoord