Zoeken

Feiten & cijfers

Zonder relevante data is het lastig om een inhoudelijk gesprek te voeren over de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse ggz verzamelt cijfers en gebruikt deze voor belangenvertegenwoordiging en communicatie richting de media en andere stakeholders.

Waar zetten wij ons voor in

Hoeveel mensen krijgen te maken met een psychische aandoening?

43%
42,7% van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening
)

Publicaties

  • Jaarverslag 2021 de Nederlandse ggz , 20.06.2022

    Het jaarverslag van de Nederlandse ggz van 2021

  • e-magazine Mentaal Gezond 17.03.2022

    De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en nu worden nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de onderhandelingen voor een nieuw college starten. Het e-magazine ‘Mentaal Gezond’ is een uitstekend middel om te gebruiken bij de benoeming van nieuwe raadsleden en wethouders. Het bevat mooie praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen gemeenten en de ggz.

Meer publicaties...