Zoeken

Feiten & cijfers

Zonder relevante data is het lastig om een inhoudelijk gesprek te voeren over de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse ggz verzamelt cijfers en gebruikt deze voor belangenvertegenwoordiging en communicatie richting de media en andere stakeholders.

Laatste nieuws