Naar homepage
Mensen in de stad i Stock 471078624 4

Roadshow over samenwerking wonen, zorg en welzijn

Datum en tijd
Locatie:
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Ede

Goed wonen is niet in elke wijk even vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms een complexe hulpvraag, denk aan armoede, mentale gezondheid, overlast en verloedering. Dit vraagt een samenhangende aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Maar die samenhang ontstaat niet vanzelf. Hoe kom je tot succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken* vanuit de Actieagenda Wonen nodigen we je uit voor de roadshow ‘Zo doen we dat’, waarin we dit samen verkennen. De roadshow voert eind maart/begin april 2023 langs vijf locaties in Nederland. Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt!

Programma: debat en praktijk
Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen landelijke en lokale bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. Hierin komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd. Vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden die werken vanuit deze principes, ga je vervolgens in ‘werkateliers’ concreet aan de slag met je eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering.

Middagprogramma door BZK
Je bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’ staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk aan te pakken. Naast de bouw van meer huizen, wil de overheid ook kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd en op betaalbare en duurzame woningen in leefbare wijken. Dit vraagt een inspanning van alle partners, zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Waar?
Maandag 27 maart:
Rotterdam (Postillion Hotel & Convention Centre WTC) voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland
Debat met bestuurders Erik Dannenberg (Divosa), Zeno Winkels (Woonbond) en Jaap van Weeghel (MIND)
Werkateliers over Veerkrachtig Bospolder en Tom in de Buurt

Dinsdag 28 maart: Amsterdam (Rosarium) voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
Debat met bestuurders Ineke van Hooff (voorzitter Valente) en Isabel Joosen (VNG)
Werkateliers over Leefbaar en veilig Hoorn en Werkatelier Buurtbalans in Amsterdam

Maandag 3 april:
Eindhoven (Evoluon) voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg
Debat met bestuurders Ruth Peetoom (de Nederlandse ggz) en Martin van Rijn (Aedes)
Werkateliers over Ruwaard in Oss en Zoom-In Bergen op Zoom

Dinsdag 4 april:
Leeuwarden (Westcord WTC Hotel) voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
Debat met bestuurders Lex Staal (Sociaal Werk Nederland) en Esmé Wiegman (directeur Valente)
Werkateliers over Skaeve Huse en Mijn Buurt Assen

Donderdag 6 april:
Ede (congrescentrum De ReeHorst) voor de regio’s Overijssel en Gelderland
Debat met bestuurders Anneke Westerlaken (ActiZ) en een bestuurder namens Stedennetwerk G40
Werkateliers over Moderne Devoten en Waardigheid en trots in Ede

Wanneer?
Alle bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door het ministerie van BZK (van 12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Ga naar de website van Volkshuisvesting om je aan te melden
. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je de bijeenkomst die je wil bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

*Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken
Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine Zo doen we dat, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.