Naar homepage

Mentale gezondheidscentra

Het doel van de Mentale Gezondheidscentra in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is passende en tijdige zorg of ondersteuning bieden aan mensen met mentale problemen die ook op andere levensgebieden problemen ervaren. Daarnaast wordt het doel gesteld om de instroom in de ggz te verminderen.

Om dat te realiseren is een aantal ingrijpende veranderingen nodig. De werkgroep Verkennend Gesprek/Mentale Gezondheidscentra (IZA-werkgroep MGC/VG) heeft Galan Groep opdracht gegeven hiervoor adviezen uit te brengen. Resultaat is het rapport ‘Iedereen kent Oscar’. Adviesrapport voor de toetsing en de praktische en theoretische onderbouwing van de leidende principes mentale gezondheidscentra.

Dit rapport is een weergave van het onderzoek naar Mentale Gezondheidscentra, de leidende principes hierbij en de verschillende functies en randvoorwaarden die daarbij een rol spelen. De onderzoekers hebben steeds naar aanscherping gezocht door middel van dialoogsessies en de toets bij professionals en ervaringsdeskundigen.

Inspiratie voor verkennend gesprek en mentale gezondheidscentra

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) maken we de beweging van (verkeerd) wachten, niet passende zorg, elkaar niet/weinig kennen… naar de persoon en context bepalen zorg en steun, in verbinding zijn met elkaar en daarmee korte wachtlijsten.

Meer informatie over het IZA

Meer weten over het IZA (Integraal Zorgakkoord)? Ga naar de themapagina IZA.

Resultaten Actieonderzoek 2022-2023 Samen bouwen aan Mentale Gezondheid

In Midden- en West-Brabant is GGz Breburg met netwerkpartners gestart met Mentale gezondheidscentra om de wachtlijsten aan te pakken. Het Verkennend gesprek is de eerste stap hierbij. Twee jaar zijn de Mentale Gezondheidscentra en Verkennende gesprekken met actieonderzoek gemonitord. De video geeft de resultaten van dat onderzoek weer.