Naar homepage

Samenwerken op preventie

Met ggz-aanbieders, ervaringsdeskundigen, sociale partners en stakeholders werken we samen aan het versterken van de mentale gezondheid, preventie en vroegsignalering. Op deze pagina publiceren we artikelen en interviews die in het teken staan van deze onderwerpen.

Handreiking voor gemeenten

Preventie is een zaak van lange adem. Ons valt op dat er tussen gemeenten veel verschillen zijn in de preventieaanpak die wordt gekozen. Bij het veranderen van politieke kleur verandert soms ook de preventie-aanpak. Hierdoor wordt niet overal een samenhangend pakket van effectief bewezen interventies ingezet, terwijl hier mooie instrumenten voor zijn. Een voorbeeld van zo’n instrument is de handreiking Lokaal samenwerken aan mentale gezondheidsbevordering die Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz hebben opgesteld.