Naar homepage

Agenda waardenetwerk Volwaardig burgerschap

Praat mee over meedoen en inclusie en samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn

Meedoen en erbij horen zijn geen vanzelfsprekendheden voor mensen die door hun psychiatrische problemen langdurig (dreigen) uit te vallen. Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap zet zich in voor meedoen en inclusie, samen met partners. Op belangrijke thema’s is het netwerk verbonden aan doelen uit het IZA, Een thuis voor Iedereen en het WoZo programma. In de komende maanden kunnen leden en samenwerkingspartners op verschillende manieren inspiratie opdoen en verdiepen op de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn. Bekijk hieronder de agenda.