Naar homepage
Header de Nederlandse ggz
Onze missie

Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving

De Nederlandse ggz is de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. We richten ons op belangenbehartiging, samenwerken, kennis delen en innovaties. Voor leden bieden we een platform om van elkaar te leren, te vernieuwen en samen elke dag nog beter te worden.

Samen met ggz-aanbieders en partners binnen en buiten de ggz-sector werken wij aan de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen. Samen zijn we de Nederlandse ggz.

Doe je met ons mee?

Deel jouw kennis, stel je vraag en ontmoet vakgenoten op
de ggz community

Community rond

Vroeg ingrijpen voorkomt veel persoonlijk leed en maatschappelijke ellende. De geestelijke gezondheidszorg helpt daarbij. Maar de ggz kan niet iedereen helpen. Investeren in mentale gezondheid is heel hard nodig. Onze boodschap aan de politiek: elke euro voor een betere mentale gezondheid verdien je later dubbel en dwars terug.

Lees meer
Ontwerp zonder titel 16
Netwerkbijeenkomst Volwaardig burgerschap

Deelnemers aan een netwerkbijeenkomst

Eén van de thema’s van de netwerkbijeenkomsten Volwaardig burgerschap is de samenwerking tussen huisartsen, ggz en sociaal domein. In het document Verkennend gesprek. Opbrengst van het waardenetwerk Volwaardig burgerschap presenteren we de opbrengst van vier themabijeenkomsten. Het is een gesprek voor mensen bij wie de huisarts verwijzing naar de ggz overweegt, en bij wie ook problemen op andere levensterreinen spelen.

Lees de publicatie