Zoeken

Filosofie voor een gezonde leefstijl!

Door: Lammert Kamphuis

Hoe voorkom je vast te zitten in je hoofd? Wat is de snelste methode om je tevredenheid te verhogen? Wanneer ervaar je de meeste ontspanning?
 
Tijdens deze interactieve lezing neemt filosoof Lammert Kamphuis je mee langs enkele verrassende inzichten uit 2500 jaar filosofiegeschiedenis. Zo introduceert hij een techniek die je helpt om met een meer open blik in het leven te staan. Hij staat stil bij de risico's van perfectionisme en hoe je deze kunt ontmantelen.
 
Ten slotte daagt hij je uit om op een totaal nieuwe manier naar tijd te kijken en concreet je dagen anders in te richten. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van filosoferen en stap na deze aftrap met een frisse geest het festivalterrein op! 
 

Leefstijl: een Panacee voor de GGZ? 

Door: Dr. Rogier Hoenders, psychiater en hoofd onderzoek en behandelzaken van TOPGGZ afdeling CIP, van Lentis.

Er is een toegenomen belangstelling voor leefstijl in de (G)GZ; vooral voor de invloed van bewegen en voeding (Deenik et al. 2020). Echter ook andere leefstijl factoren, zoals ontspanning, slaap en zingeving hebben een aanzienlijke invloed op de mentale gezondheid (Walsh, 2011; Hoenders et al., 2020). Tijdens deze lezing gaan we in op wetenschappelijke en klinische aspecten van de invloed van voeding, beweging, chronische stress, slaap (Leary et al 2020) en zingeving (Hoenders & Braam, 2020) op de mentale gezondheid van patiënten en zorgverleners in de GGZ. Tevens laat Rogier zien hoe deze inzichten in praktijk worden gebracht binnen Lentis.

Whole Body Cryotherapie als aanvullende interventie bij psychische klachten?

Door: Dr. Maurice Topper, klinisch psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord en lead expert integrale psychiatrie (ENIP) en drs. Julia Doets  gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord en leadexpert Integrale psychiatrie.

Vanaf de oudheid zijn er al verhalen dat afkoeling gezond zou zijn voor lichaam en geest. Tegenwoordig is cryotherapie vooral bekend uit de sportwereld. Topatleten gaan na een wedstrijd in cryo-cabines of ijsbaden om sneller te herstellen.  Recent onderzoek in de sportwereld laat zien dat whole body cryotherapy (WBC) een positief effect heeft op de activering, herstel na inspanning, het circadiane ritme, de kwaliteit van de slaap, vermoeidheidsklachten en zorgt voor lagere niveaus van ontstekingseiwitten en oxidatieve stress op cellulair niveau. Deze laatste twee mechanismen worden de laatste jaren vaker in verband gebracht met het ontstaan van depressie.

Al langer is bekend dat activering en een verbetering van het slaap-waakritme en de kwaliteit van slaap het herstel van angst- en stemmingsklachten bevordert. De vraag is of WBC mogelijk ook een effectieve (aanvullende) interventie zou kunnen vormen op de behandeling bij psychische aandoeningen. Deze lezing gaat in op de resultaten van een meta-analyse over die vraag, die vorig jaar werd uitgevoerd en gepubliceerd. Er zal aandacht zijn voor hoe de hypothese tot stand kwam, het onderzoeksdesign, het opzetten van de studie, de resultaten en adviezen voor toekomstig onderzoek en de huidige stand van zaken ten aanzien van deze nieuwe methode. Daarnaast zal een filmpje worden vertoond om te laten zien hoe de interventie door middel van WBC er in de praktijk uitziet. Tevens kunnen vragen worden gesteld over experimenteel gebruik en zullen contra-indicaties worden besproken.

Gezondheidsschade van roken 

Door: Esther Croes, arts, epidemioloog en kunsthistoricus.
In deze presentatie gaat het over de gezondheidsschade van roken, die in elk orgaansysteem plaatsvindt. Alleen al in Nederland leidt dit tot elk half uur een dode. Ook de gezondheid van een niet-roker is in het geding, want door meeroken, bijvoorbeeld bij het zorg verlenen aan een roker thuis, is de blootstelling aan giftige en kankerverwekkende stoffen hoog genoeg om een hoger risico te hebben op longkanker en hart- en vaatziekten. Dit onderstreept het grote belang van rookvrije zorg, voor patiënt/ cliënt net zo hard als voor de zorgmedewerker. En dat geldt zeker in een tijd waarin infectieziekten, zoals COVID-19, nog lang niet uit de wereld zijn verdwenen.
 

Leefstijl ZORG in de GGZ, maak er serieus werk van

Door: Renger Witkamp - Nutritional Biology – Afdeling Humane Voeding en Gezondheid – Wageningen Universiteit
 
Ongezonde leefstijlfactoren zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de ziektelast in Nederland. Logischerwijs gaat daarbij de meeste aandacht uit naar chronische somatische ziekten zoals diabetes type2, cardiovasculaire aandoeningen en kanker. Dit omdat zeker bij de twee eerstgenoemde er duidelijke mechanistische verbanden zijn aangetoond. Maar ook in de psychiatrie is leefstijl cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van de patiënt. Dit hangt enerzijds samen met een verhoogd risico op cardio-metabole problemen als gevolg van leefstijl en medicatie. Anderzijds wordt ook steeds duidelijker hoezeer leefstijlfactoren een directe invloed hebben op de psychische gezondheid en ziektelast.
 
Ongezonde leefstijlfactoren liggen, samen met vaak complexe sociaaleconomische problemen bij uitstek op het grensvlak van de psychiatrische en somatische zorg. Samen met o.a. stress, slaapproblemen en medicatie, zijn ongezonde voeding en gebrek aan fysieke activiteit belangrijke aanjagers van een negatieve spiraal waarin de patiënt vaak zit. Ongezond eetgedrag vloeit voort uit een onbalans tussen omgeving en biologie. Bij mensen met psychosociale problemen zijn beide armen vaak sterk verstoord. Medicatie en een mogelijke verslavingsproblematiek spelen hier vaak een rol. Verschillende middelen die gebruikt worden door mensen met psychische problemen hebben direct of indirect een effect op het eetgedrag en/of de stofwisseling. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de atypische antipsychotica die kunnen leiden tot gewichtstoename, diabetes type 2 en andere complicaties.
 
Een belangrijke boodschap van deze voordracht zal zijn dat met goede somatische zorg, en aandacht voor leefstijl veel winst te boeken is in de psychiatrie. Daarbij geldt dat dit nog (veel) meer energie en aandacht zal vragen dan bij cliënten zonder psychiatrische problematiek. Leefstijlinterventie als therapie moet daarom vooral niet worden gezien als iets dat er zomaar bij gedaan kan worden. Het vereist kennis, bewustzijn en vooral ook professionele inzet.


Ren voor je leven

Door: Klaas Boomsma

In zijn lezing op het Festival van de Leefstijl vertelt Klaas het verhaal van zijn verslaving aan alcohol en cocaïne, maar hij beschrijft vooral wat hij heeft gedaan om zijn leven weer in eigen hand te nemen en hoe hij een gezond leven in balans opbouwde. 
Boomsma is inmiddels 10 jaar clean, getrouwd en vader van een dochter. Na zijn eerste run over het strand in de buurt van Kaapstad is hij niet meer opgehouden met hardlopen – een bezigheid die hem heel veel meer heeft opgeleverd dan een goede conditie. Klaas begon met hardlopen als medicijn tegen zwaarmoedigheid en vluchtgedrag, maar inmiddels is het een gepassioneerde en fantastische way of life. 

Wil jij meer weten over wat bewegen kan betekenen voor jouw fysieke en mentale gezondheid? Kom dan naar de lezing van Klaas!

 

Green Mental Health

Door: Jolanda Maas, gedragswetenschapper en universitair hoofddocent aan de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Met het verschijnen van het boek ‘Green Mental Health’ vorig jaar is een eerste stap gezet naar een beweging waarin natuur breder wordt ingezet voor preventie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen. Het boek is verschenen als reactie op de toenemende kennis over het belang van natuur voor de mentale gezondheid van mensen. Blootstelling aan natuur kan bijvoorbeeld zorgen voor herstel van stress, positieve emoties bevorderen en negatieve emoties verminderen, en kan cognitieve flexibiliteit en het werkgeheugen bevorderen. Allemaal aspecten die belangrijk zijn voor preventie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen. 
 
Tijdens haar lezing zal Jolanda Maas op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten bespreken waarom het interessant is om natuur in te zetten voor preventie en bij behandeling van mentale gezondheidsproblemen. Ook zal ze bespreken via welke mechanismen natuur preventie en behandeling kunnen ondersteunen.
 
Tot slot zal ze handvatten meegeven voor hoe natuur tijdens behandeling ingezet zou kunnen worden.


Personalized medicine

Door: Marianna Abadier
Bijna alles om ons heen is gemaakt voor de zogenaamde reference man. Deze standaardmens is een witte man, zo’n 1.75 meter lang en ongeveer 80 kilo. Maar, wat als je niet op hem lijkt? Welke gevolgen heeft de op reference man geteste medicatie voor cliënten in de ggz en verslavingszorg? Hoe kunnen we hier mee omgaan? Marianna vertelde hier eerder over in aflevering 1 van de BNNVARA serie Reference man.


Bestel je ticket

Naar hoofdpagina