Zoeken

Vroegsignalering Alcohol in de Tweedelijn

Andrea Rozema (Tranzo, Tilburg University), Rikste Knijff (Tilburg University), Rianne Kasander (Verslavingskunde Nederland)

Problematisch alcoholgebruik hangt samen met lichamelijke en psychische klachten, financiële en beroepsmatige problemen en vergroot daarnaast de kans op letsel en geweld. Het vroegtijdig herkennen van alcoholgebruik is van belang om de kans op deze risico’s te verminderen en herstel te bevorderen. Vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek houdt de landelijke Werkgroep Tweedelijn zich bezig met het bevorderen van vroegsignalering in de tweedelijnszorg. De tweedelijnszorg (ziekenhuizen en ggz-instellingen) is namelijk een belangrijke vindplaats voor mensen alcoholproblematiek. Zo blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat alcoholproblematiek vaker voorkomt bij ziekenhuispatiënten dan bij de reguliere bevolking.

De Werkgroep Tweedelijn richt zich op het bevorderen van vroegsignalering, heeft een actief netwerk met meer dan 20 ambassadeurs, en voert onderzoek uit binnen de tweedelijnszorg.  Daarnaast worden er producten ontworpen, zoals handreikingen voor zorgprofessionals die handelingsperspectieven beschrijven om met vroegsignalering aan de slag te gaan. In de handreikingen wordt bijvoorbeeld weergegeven hoe zorgprofessionals kunnen screenen op problematisch alcoholgebruik en wat passende vervolgstappen zijn. De Werkgroep Tweedelijn volgt daarnaast landelijk 10 kansrijke projecten, waaronder ook het Alcoholproject binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het JBZ gaat met alle patienten het gesprek aan op de MDL-afdeling, screent, en heeft netwerkzorg opgezet.

Om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang van vroegsignalering wordt binnenkort een monitoring opgezet en zullen nog meerdere implementatie impulsen worden opgezet. Tijdens het festival zullen we o.a. onze producten presenteren en toelichten.
 

Verslaving of een psychische aandoening: vertel ik het wel of vertel ik het niet?’

Door: Anita Huber

Leer hoe je in drie stappen een afweging maakt of je het vertelt, aan wie, en hoe je erover vertelt.   

Stigma en vooroordelen zorgen ervoor dat mensen met een verslaving of psychische aandoening niet makkelijk aan een baan komen of dat anderen afhaken na een date met hen. Mensen kunnen ook vooroordelen verinnerlijken (‘Ik ben zwak’) met als gevolg dat ze niets meer durven ondernemen (‘Niemand wil me, het lukt toch niet’). Dit heet zelfstigma.

Ervaringsdeskundigen geven aan dat ze het stigma vaak erger vinden dan de aandoening. Cliënten vragen hun behandelaar: ‘Moet ik wel of niet vertellen bij sollicitaties (of bij daten) dat ik een verslaving/ psychische aandoening heb?’. Wat adviseer je als behandelaar? ‘’Niet zeggen’’ is een veelgehoord advies, maar niet altijd haalbaar. In de behandeling is er nog niet voldoende aandacht hoe je cliënten leert omgaan met stigma. 

Drs. Anita Hubner is psycholoog en ervaringsdeskundige. Ze heeft ervaring met stigma vanwege haar bipolaire stoornis  en kent de worsteling ‘’Wel of niet vertellen?’’. Daarom schreef ze het zelfhulpboek: ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’ (uitgeverij Boom). 

In de workshop gaan we interactief aan de slag met het driestappenplan*)  uit het boek. 
Na afloop kunnen ervaringsdeskundigen de volgende vragen voor zichzelf beantwoorden: 
• Hoe maak ik een afweging van voor- en nadelen of ik het wel of niet vertel? 
• Aan wie vertel ik het? 
• Hoe vertel ik mijn verhaal? 

Behandelaren en wetenschappers krijgen  inzicht in de schaamte en het dilemma waar iemand mee worstelt. 
Anita verloot in haar workshop een boekexemplaar. 

*) Het driestappenplan is geïnspireerd op de training Honest, Open and Proud (HOP) van Prof. Patrick Corrigan.


Bokstherapie bij refractaire PTSS en persoonlijkheidsproblematiek

Door: Masja Otter en Damiaan Denys

Bokspsychotherapie is een nieuwe vorm van psychotherapie waarin boksen als gerichte activiteit wordt gecombineerd met EMDR, schematherapie of kortdurende psychodynamische psychotherapie.

In deze workshop wordt aan de hand van casuïstiek en video’s ingegaan op het ontstaan en doorontwikkelen van deze nieuwe therapie. Er wordt ingegaan op het doorbreken van onbehandelbare of therapie resistente problematiek (waaronder PTSS/depressie en anorexia). De unieke lichaamsgerichte interventies worden geïllustreerd aan de hand van casuïstiek en video materiaal. Bokstraining in samenhang met psychotherapeutische interventies lijkt effectief bij moeilijk behandelbare patiënten met ernstige psychische stoornissen bij wie richtlijn behandeling onvoldoende effect resulteren.

In deze workshop wordt de methodiek beschreven en de theoretische uitgangspunten besproken. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze aanpak in de praktijk kan worden toegepast en klinische evidentie heeft.


Workshop Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Door: Dienke Boertien
Deze workshop wordt gesponsord door de Kennisknooppunt Sociale Inclusie van Verslavingskunde Nederland.
 
Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een ervaringsdeskundig zelfhulpinstrument gericht op herstel van welbevinden, is toegankelijk voor iedereen die het eigen welbevinden wil ondersteunen. WRAP wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP facilitators. Het programma bestaat uit vier onderdelen die behandeld worden in acht bijeenkomsten: 1) de sleutelbegrippen hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun, 2) de gereedschapskoffer voor een goed gevoel, 3) de WRAP zelf de onderdelen: dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisis en postcrisis. Deel 4 bestaat uit een aantal herstelthema’s. 

Tijdens de workshop geven we een toelichting op achtergrond, uitgangspunten en inhoud van WRAP en is er ruimte voor uitwisseling over mogelijkheden van een aanbod van WRAP in het licht van herstel en leefstijl.

Docenten: Aan het eind van de workshop hebben deelnemers kennis van de inhoud van WRAP en van de mogelijkheden om WRAP aan te bieden in het kader van (verslavings)zorg met aandacht voor leefstijl.

 

Bewegen voor je Brein

Door: Han Baeten, voorzitter van stichting Bewegen voor je Brein en o.a. werkzaam als Runningtherapeut.

Wat doet bewegen met je brein en je psychische gesteldheid?
Inmiddels hebben vele wetenschappelijke onderzoeken de effecten van bewegen & sporten op het functioneren van ons brein aangetoond. Ook de positieve effecten van bewegen & sporten op onze mentale/ psychische gezondheid wordt door steeds meer onderzoeken bevestigd. Daarnaast worden ook de achterliggende verklaringsmechanismen steeds duidelijker. Genoeg redenen inmiddels om ook bewegen/sporten als ondersteunende interventie in te zetten bij de behandeling van mensen met psychische klachten.
In deze interactieve workshop word je in vogelvlucht meegenomen in de huidige inzichten en wordt jouw kennis over neurotransmitters, BDNF en andere interessante stofjes opgefrist en aangevuld. Ook de andere factoren die de positieve effecten van bewegen & sporten op onze psyche kunnen verklaren komen aan bod. En je gaat ook nog eens zelf aan den lijve ervaren wat slechts 2 minuten bewegen met jouw brein en psychische gemoedstoestand kunnen doen.
 

Aan de slag met gezonde voeding binnen de GGZ zorginstelling

Door: Linda van den Engel
 
Tijdens de workshop gaan we dieper in op:
- welke voedingsrichtlijnen we binnen de zorg volgen en waarom;
- wat deze precies inhouden en hoe deze praktisch toe te kunnen passen.
 
Ook besteden we aandacht aan tips en tricks om voeding integraal onderdeel te maken van de behandelplannen van onze cliënten en bieden we je tools voor het opzetten van een up-to-date voedingsbeleid binnen de instelling.
 
We gaan actief aan de slag door middel van een interactieve quiz en feiten en fabels. 
 

"Nee hè… zeg niet wéér iets over mijn leefstijl!” (Over hoe je mensen helpt eigen keuzes te maken)

Door: Geeske van der Weerd

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat beïnvloedbare leefstijlfactoren zoals bewegen, buitenzijn, voeding, slaap en roken bij mensen met psychische klachten herstel kan bespoedigen en terugval kan voorkomen. Hoewel het verbeteren van leefstijlgedrag een belangrijke behandeloptie aan t worden is, -naast de traditionele farmacologische en psychologische behandelingen-, is het de kunst vaak hoe mensen te verleiden met  leefstijlgedrag aan de slag te gaan.
 
Maar hoe help je mensen in de praktijk om aan de slag te gaan met ander leefstijlgedrag? Hoe houden ze het vol? Vanuit positieve gezondheid en een dialogisch herstel gerichte manier van werken worden mogelijkheden en gevaren besproken van het willen veranderen van leefstijlgedrag.
 

Workshop wandelcoaching

Door: Truus Groenendijk en Daniëlle Verboom 

Al wandelend naar een leven wat er voor je cliënt toe doet. Op naar meer gezondheid en vitaliteit. Ervaar zelf hoe dit is in deze workshop.
Tijdens deze workshop kun je een keuze maken uit 4 opties:
1.    Compassie wandeling
2.    Wandelende veerkracht
3.    Stilte wandeling met reflectievragen over deze dag ‘festival van de leefstijl’
4.    Twee aan twee wandeling, reflectie in het nu: CHE leefstijl in de ggz


Bestel je ticket
Naar hoofdpagina