Naar homepage

Gezond opgroeien

De jeugd is de toekomst

Gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat gunnen we alle kinderen en jongeren. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen en hun gezinnen de juiste ondersteuning en zorg krijgen wanneer dat nodig is.

Samen met Jeudzorg Nederlandg en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vormen we het samenwerkingsverband BGZJ branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een samenleving waarin alle jeugdigen tot hun recht komen. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

Nellieke de Koning,

Nellieke is bestuurder van Levvel en voorzitter van dit netwerk. Ze vertelt je meer over wat ze wil bereiken

Nellieke de Koning
Jeugd Repareer decentralisatie
"Onze kinderen en jongeren hebben er recht op zich vrij te voelen over wie ze zijn"

We richten ons op de meest kwetsbare kinderen en gezinnen die een beroep doen op gespecialiseerde jeugdhulp en op professionals en zorgaanbieders die deze jeugdhulp leveren. 

We beleggen inspirerende en verbindende bijeenkomsten en we delen goede voorbeelden en verhalen. We werken mee aan landelijke programma’s (waaronder de Hervormingsagenda Jeugd) en aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor het leveren van kwalitatief goede jeugdhulp. Belangrijke onderwerpen zijn toegankelijkheid van jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen en kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in een lerend jeugdhulpstelsel. We werken daarbij samen met ggz-aanbieders, BGZJ-partners, professionals, cliëntenorganisaties en gemeenten. Lees meer in ons jaarplan. 

Doe je mee met ons waardenetwerk?

Wil je samen met BGZJ-partners, professionals, cliëntenorganisaties en gemeenten onze ambitie realiseren? Wil je leren van anderen over samenwerking met onze belangrijkste partners en over kwaliteit in jeugdhulp en hierbij inspiratie opdoen? Je kan meedoen in leernetwerken, werkgroepen of helpen bijeenkomsten te organiseren over een specifiek thema. Neem gerust contact met mij op via fdebruin@denederlandseggz.nl

Fred de Bruin