Naar homepage

Gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat gunnen we alle kinderen en jongeren. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen en hun gezinnen de juiste ondersteuning en zorg krijgen wanneer dat nodig is.

Samen met Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vormen we het samenwerkingsverband BGZJ branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een samenleving waarin alle jeugdigen tot hun recht komen. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

Nellieke de Koning,

Nellieke is bestuurder van Levvel en voorzitter van dit netwerk. Ze vertelt je meer over wat ze wil bereiken

Nellieke de Koning
Jeugd Repareer decentralisatie

We richten ons op de meest kwetsbare kinderen en gezinnen die een beroep doen op gespecialiseerde jeugdhulp en op professionals en zorgaanbieders die deze jeugdhulp leveren. 

We beleggen inspirerende en verbindende bijeenkomsten en we delen goede voorbeelden en verhalen. We werken mee aan landelijke programma’s (waaronder de Hervormingsagenda Jeugd) en aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor het leveren van kwalitatief goede jeugdhulp. Belangrijke onderwerpen zijn toegankelijkheid van jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen en kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in een lerend jeugdhulpstelsel. We werken daarbij samen met ggz-aanbieders, BGZJ-partners, professionals, cliëntenorganisaties en gemeenten. Lees meer in ons jaarplan

Jeugdhulpverlening i Stock 1179369357

Nu de Hervormingsagenda Jeugd er is, is het belangrijk dat er voortvarend aan de slag wordt gegaan met de uitvoering van alle voornemens. Nog beter met elkaar samenwerken is een van de sleutels. Nico Beuk, kinder- en jeugdpsychiater en directeur Behandelzaken Jeugd & Gezin bij Arkin, is binnen onze vereniging ‘kartrekker’ op het speerpunt betere aansluiting van de volwassenen-ggz op de jeugdzorg. Vanuit die rol is hij ook betrokken bij het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Hij ziet wat er allemaal beter kan in de jeugdbescherming, maar Beuk kijkt ook positief naar de toekomst. ‘Want er gaat ook ontzettend veel goed.’

Lees het interview

Wil je samen met BGZJ-partners, professionals, cliëntenorganisaties en gemeenten onze ambitie realiseren? Wil je leren van anderen over samenwerking met onze belangrijkste partners en over kwaliteit in jeugdhulp en hierbij inspiratie opdoen? Je kan meedoen in leernetwerken, werkgroepen of helpen bijeenkomsten te organiseren over een specifiek thema. Neem gerust contact met mij op via fdebruin@denederlandseggz.nl.

Fred de Bruin