Zoeken

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd

De jeugd-ggz is onderdeel van het brede netwerk van jeugdhulp- en jeugdbescherming. Om de best passende zorg aan kinderen en gezinnen te bieden, slechten we schotten tussen bijvoorbeeld de jeugd-ggz en jeugdzorg, tussen jeugdhulp en onderwijs, tussen specialistische zorg en lokale teams/sociaal werk, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

de Nederlandse ggz vormt samen met Jeugdzorg NederlandVereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra het samenwerkingsverband BGZJ branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. Samen werken we hard aan onze ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Dat is bij voorkeur thuis, maar als dat (tijdelijk) niet kan bij pleegouders of andere woonvormen zoals gezinshuizen of de jeugdzorg(plus)

Samen met StroomOP produceerde BGZJ StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin wordt onderzocht hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. 

Coalitie onderwijs, jeugdhulp en zorg

Samen met de andere jeugdbranches en de onderwijspartijen vormen we samen de Coalitie onderwijs, jeugdhulp en zorg en werken we aan een optimale verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in het programma ‘Mét ander ogen’.

Jeugd-ggz

De jeugd-ggz is onderdeel van de ggz. Intensieve samenwerking met de volwassenen-ggz is belangrijk bij de overgang van jeugd naar volwassenheid en voor de hulp aan ouders met psychische problemen of een verslaving. de Nederlandse ggz werkt ook actief samen met huisartsen, kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg.
Voor meer informatie zie de website van BGZJ.
Terug