Zoeken

Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar dat een gezonde leefstijl een populair thema is waarmee veel verschillende partijen zich bezighouden. De eenzijdige focus op symptoom bestrijding zal de komende decennia meer in balans gebracht worden met aandacht voor preventie en leefstijlgeneeskunde.

We zien dat met name verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten, maar ook psychiaters en psychologen actiever worden in dit veld. Verschillende professionals hebben inmiddels een toevoeging op hun naam: bijvoorbeeld verpleegkundig specialist of psycholoog én leefstijl coach. Bij het stimuleren van deze ontwikkeling sluit de Nederlanse ggz niet alleen aan bij een nationale agenda, maar ook een internationale ontwikkeling.

Als waardenetwerk willen we de krachten zoveel mogelijk bundelen. We geven leefstijlgeneeskunde een plaats binnen onze sector. Een plaats in relatie tot ons specialisme, de behandeling van psychiatrische problematiek, verslaving.

De leefstijlgeneeskunde richt zich nu met name op klassieke leefstijlthema’s als slaap, voeding, beweging en stress. Er is in zeer beperkte mate aandacht voor (de schadelijke effecten van) (problematisch) middelengebruik. Met onze kennis en kunde op het gebied van verslavingszorg willen we de leefstijlgeneeskunde op dit vlak verrijken.

Daarnaast verwachten we met onze expertise op het gebied van het kunnen motiveren van mensen, bij te kunnen dragen aan het helpen van mensen om een gezonde leefstijl te adopteren en deze te behouden. We zien om ons heen goede voorbeelden van de integratie van leefstijl in de diagnostiek en behandeling van onze cliënten.

Vanuit goed werkgeverschap hebben we steeds meer oog voor de leefstijl van onze medewerkers. Het waardenetwerk verzamelt goede voorbeelden en deelt deze op de website van de Nederlandse ggz. Zo kunnen we van elkaar leren en gezondheidswinst boeken voor onze cliënten en onze medewerkers. Ook onderzoeken we de opschaalbaarheid van goede voorbeelden.

Wil je meer weten of nog beter, meedoen? Neem dan contact op met Ellen Righart, netwerkcoördinator Verslaving en Gezonde Leefstijl.
Terug