Naar homepage
Lerend netwerk

Netwerk Klinische teams

Als deelnemend team ga je op zoek naar voor jouw team haalbare doelen en interventies die bij kunnen dragen aan de vermindering van verplichte zorg.

Leren van elkaar met ondersteuning van projectleider

Deelnemende teams krijgen ondersteuning van de projectleider die beschikbaar is vanuit Akwa GGZ. Elke drie maanden vinden bijeenkomsten plaats waarin vertegenwoordigers van de deelnemende teams doelen met elkaar afspreken, succesvolle casuïstiek delen én informatie en ideeën uitwisselen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook zetten we een uitwisselingsprogramma op tussen de teams zodat professionals met elkaar mee kunnen draaien om kennis te nemen van elkaars context en praktijk. Er is financiële ondersteuning zodat professionals naar bijeenkomsten en op werkbezoek kunnen gaan.

De projectleider organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor uitnodigingen, het programma, de planningen, het verwerken van informatie, het maken van rapportages, communiceert over de voortgang en maakt met elk team een plan van aanpak.

Wil je aansluiten bij het netwerk van klinische teams, neem dan contact op met Markus van der Burgh, project manager, m.vanderburgh@akwaggz.nl.

Blanco 3