Naar homepage

Mentale gezondheid

Mentale gezondheidsproblemen accepteren als deel van het dagelijks leven

Het verbeteren van je leefstijl en mentale gezondheid draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en geluk. Het zorgt er ook voor dat de druk op de zorg kleiner wordt en meer mensen kunnen werken. Dat is belangrijk omdat er steeds meer vraag naar zorg is terwijl er niet genoeg hulpverleners zijn.

Wij streven ernaar om mentale gezondheid minder medisch te benaderen. En mentale gezondheidsproblemen te accepteren als deel van het dagelijks leven. Er is krachtenbundeling en scherpte nodig om de ggz-expertise naar ‘de voorkant’ te brengen en daarvoor nieuwe organisatievormen te ontwikkelen. Die beweging kunnen we alleen samen maken.

Gijs Jordaan

Gijs is bestuurder bij Indigo en vertelt je meer over het waardenetwerk Mentale Gezondheid. 

Gijs Jordaan
Twee vrouwen lopen op straat i Stock 519362234

Mentale gezondheidsvaardigheden

Onze focus is om mentale gezondheidsproblemen minder medisch aan te pakken. Dat kan door mensen mentale gezondheidsvaardigheden aan te leren, door alle levensfases heen. Zo blijven ze bij tegenwind ook overeind in gezin, studie en werk. 

We willen de kennis van de ggz graag delen. En samenwerken met andere partijen, lokaal en en de regio. We willen de mentale gezondheid op de werkvloer versterken. Lees meer in ons jaarplan

Wil jij je ook inzetten voor het demedicaliseren van mentale gezondheid en het normaliseren van mentale gezondheidsproblemen? Voor de verbetering tussen de ggz en andere partijen in lokale en regionale domeinoverstijgende samenwerking? Via het waardenetwerk realiseren we onze ambities en doelen samen en in verbinding met het bureau en de leden en andere partijen binnen en vooral ook buiten de zorgsector. Die beweging kunnen we alleen samen maken. Doe mee door deelname aan webinars, de community mentale gezondheid of neem gewoon contact op met mij: mkwist@denederlandseggz.nl. Ik maak graag tijd voor een gesprek!

Mieneke Kwist