Naar homepage

GGZ Nederland ondertekent stevige sectorafspraken voor aanpak wachtlijsten

Publicatiedatum

GGZ Nederland is blij dat ggz-partijen gezamenlijk de schouders willen zetten onder het probleem van de wachtlijsten. Het doel is om de wachtlijsten binnen één jaar binnen de maximaal aanvaardbare wachttijden te krijgen.

Op 13 juli ondertekenden GGZ Nederland samen met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Psychiaters, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND, het Nederlands Instituut voor Psychologen, P3NL, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, V&VN en MeerGGZ afspraken over de wachtlijsten.

Verschillende onderzoeken en rapportages van het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en ggz-partijen laten zien hoe hardnekkig de wachtlijsten in de ggz zijn. Voorzitter Jacobine Geel: “Lange wachtlijsten in de ggz zijn onacceptabel. Voor GGZ Nederland is het een logische stap om het probleem samen met alle betrokken partijen, zowel uit het veld als de verzekeraars, aan te pakken. Wachten is geen optie.”

Onderliggende oorzaken

De sector laat met de gezamenlijke afspraken zien hoe groot het probleem is van de wachtlijsten en dat er meerdere oorzaken zijn. Het is belangrijk dat alle partijen hun aandeel en verantwoordelijkheid kunnen nemen in het oplossen van deze hardnekkige en complexe problematiek.

Acties

Er zijn acties nodig op het gebied van organisatie, samenwerking, capaciteit en het beschikbaar stellen van de aanwezige financiële middelen. Er komt extra ruimte voor het opleiden van nieuwe psychiaters, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten. GGZ Nederland vindt dat bij het capaciteitsprobleem ook een belangrijke rol is weggelegd voor de ervaringsdeskundigen en is blij dat de andere partijen dit erkennen. Naast aandacht voor de arbeidsmarkt wordt er extra geïnvesteerd in de opbouw van ambulante zorg. Verder kunnen zorgaanbieders zich altijd melden bij zorgverzekeraars en gemeenten als er wachtlijsten dreigen, zodat verzekeraars en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat patiënt zo snel mogelijk bij een juiste aanbieder terecht kunnen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de verschillende acties niet leiden tot een onnodige verzwaring van de administratieve lastendruk.

Ter ondersteuning van het plan zal voor 2018 het totale budget voor de ggz, en daarmee de onderbesteding van 288 miljoen euro beschikbaar worden gehouden.

Aanvaardbare wachttijden

De ambitie is om binnen één jaar de wachttijden binnen de maximaal aanvaardbare normen te krijgen (Treeknormen) en zicht te krijgen op mogelijke dieper liggende oorzaken en noodzakelijke stappen om dit op te lossen.

De acties worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nauwgezet gemonitord. De NZa kan bij het uitblijven van resultaten handhavend optreden.