Naar homepage

GGZ-partijen presenteren gezamenlijke aanpak wachttijden in GGZ

Publicatiedatum

GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen.

Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders, is vandaag gestart met het lanceren van regionale taskforces en de start van verdiepend onderzoek met het doel om knelpunten in de wachttijden op te lossen.

Bij de afspraken met VWS zijn GGZ Nederland, MIND, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland (V&VN) en MeerGGZ betrokken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de voortgang op de gemaakte afspraken monitoren.

Regionale taskforces

GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland hebben adviesbureau KPMG Health gevraagd om acht taskforces in te richten in de regio’s Noord Limburg , Zuid Limburg, Utrecht, Zuid-Holland Noord, Friesland, Groningen, West-Brabant en Midden-Brabant. De regionale taskforces starten gefaseerd, om optimaal de leereffecten tussen regio’s te kunnen benutten en bestaan uit cliënten- en familieorganisaties, huisartsen, zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), zorgverzekeraars, gemeenten en sociale wijkteams. Afhankelijk van de regionale situatie worden ook andere belanghebbenden betrokken. Het doel van de taskforces is om, na een gezamenlijke probleemanalyse, zo snel mogelijk tot concrete oplossingen te komen die bijdragen aan het verminderen van de wachttijden. De regionale taskforces mogen geen extra administratieve lasten veroorzaken, maar zullen deze waar mogelijk juist moeten verminderen.

Verdiepend onderzoek

Naast het instellen van de acht regionale taskforces is advies- en onderzoeksbureau Significant gevraagd om in drie andere regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Midden-IJssel) een analyse te doen aan de hand van concrete praktijkervaringen. Tijdens dit onderzoek staan de ervaringen van individuele patiënten centraal. Regionale cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, wijkteams en woningbouwcorporaties worden gevraagd om relevante casuïstiek aan te leveren.