Naar homepage

GGZ Nederland: Er is behoefte aan 150 extra beveiligde bedden

Publicatiedatum

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt over de inkoop van beveiligde ggz. De afgelopen maanden kwam veelvuldig in het nieuws dat de capaciteit voor dit zorgtype tekort schoot. De brancheverenigingen hebben nu afspraken gemaakt over de inkoop van de beveiligde zorg. Deze afspraken moeten leiden tot voldoende capaciteit voor deze patiëntengroep. GGZ Nederland verwacht dat er behoefte is aan zo’n 150 extra bedden.

De afspraken bestaan uit verschillende onderdelen. Belangrijkste is de toezegging van zorgverzekeraars dat deze zorg altijd vergoed wordt, ook wanneer het bestaande contractuele afspraken overschrijdt. Daarnaast zijn er een reeks afspraken gemaakt over de inkoop van zorg. Hierbij is met name geprobeerd de coördinatie van inkoop te verbeteren. Op dit moment is dit versnipperd over verschillende zorgaanbieders en verzekeraars, waardoor in praktijk onduidelijk is of er (boven-)regionaal wel voldoende capaciteit beschikbaar is. De afspraken moeten dit gaan wegnemen.

Landelijk overzicht

Zorgaanbieders dienen voor 18 mei 2018 voorstellen voor extra capaciteit in bij de marktleider in hun regio. Hierdoor ontstaat een landelijk overzicht van de benodigde hoeveelheid zorg. Zorgverzekeraars maken, op basis van de regionale behoeften, keuzes waar extra capaciteit wordt toegekend. Deze capaciteit wordt vervolgens via volgbeleid ingekocht. Hierbij maken zorgaanbieders afspraken met de marktleider onder verzekeraars in hun regio. Deze afspraak leggen ze vervolgens voor aan andere verzekeraars.

Tot slot wordt er gewerkt aan een aparte NZa-prestatie voor beveiligde zorg. Hiermee kunnen zorgaanbieders wanneer ze deze zorg leveren dit op een eenduidige wijze registreren, die ook makkelijk terug is te zien voor zorgverzekeraars. Dit moet een beter inzicht geven in de omvang en specifieke kenmerken van deze zorg. Eerder bleek uit een aanvraag bij zorgaanbieders dat er behoefte is aan zo’n 150 extra plekken.

Forensisch

Sommige patiënten hebben naast intensieve zorg ook beveiliging nodig. Dit omdat zij vanwege hun ziektebeeld een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen. Vaak gaat het hierbij om zorg op een forensisch psychiatrische afdeling en/of kliniek, waar behandeling gekoppeld is aan beveiliging en het personeel goed weet om te gaan met de combinatie van psychiatrische problemen en risico op strafbaar gedrag. De behandeling is echter niet meer strafrechtelijk en wordt vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd.

Het programma Continuïteit van Zorg (een initiatief van GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van JenV en VWS) constateerde eerder al dat deze soort zorg onvoldoende beschikbaar is. Het programma adviseerde om een veldnorm op te stellen, waarin staat vastgelegd hoe deze zorg er uit moet zien. GGZ Nederland heeft in opdracht van de betrokken ministeries met alle betrokken branches en beroepsverenigingen gewerkt aan deze veldnorm. Het document is inmiddels bijna afgerond en wordt binnenkort aangeboden aan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De norm wordt echter pas in 2020 actief. Bovenstaande afspraken moeten op korte termijn al bijdragen aan meer capaciteit.

Lees hier de Q&A beveiligde zorg.