Naar homepage

GGZ Nederland ondertekent green deal

Publicatiedatum

Voorzitter Jacobine Geel heeft vandaag namens GGZ Nederland de Green Deal Zorg getekend. Met het ondertekenen van de Green Deal levert ook de ggz-sector haar bijdrage om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven streven gezamenlijk naar het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. Voorzitter Jacobine Geel: “Door ons in te spannen voor een verduurzaming van de zorg dragen we bij aan een gezonde toekomst. Maar een gezonde omgeving draagt ook bij aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten en professionals.”

Routekaarten

Om de klimaatdoelen (49% minder CO2 in 2030 en 100% in 2050, t.o.v. 1990) te behalen zijn realistische doelstellingen nodig. GGZ Nederland brengt deze samen met het ministerie van VWS in kaart. Hiervoor worden ‘routekaarten’ ontwikkeld. De routekaarten sluiten aan op een aantal randvoorwaarden die voor de ggz-sector doorslaggevend zijn, zoals afschrijvingstermijnen, betaalbaarheid en de waarborging van de continuïteit van de zorg. Op 1 mei 2019 worden de routekaarten overhandigd aan het ministerie van VWS.

Ook ontwikkelt GGZ Nederland samen met andere zorgbranches en het ministerie een instrument waarmee onze leden aan de slag kunnen om hun bijdrage voor de routekaarten aan te leveren. Dit instrument is dit najaar gereed.

Lees hier de flyer.