Naar homepage

Chris krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft

Publicatiedatum

Ongeveer driehonderd kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen dreigen buiten de boot te vallen, omdat zij géén toegang krijgen tot de langdurige zorg. Een van hen is Chris, een jongen met een ernstige vorm van autisme die 24 uur per dag permanente zorg en toezicht nodig heeft. Deze zorg kan alleen geregeld worden via de Wet langdurige zorg (Wlz). Morgen debatteert de Tweede Kamer over wijziging van de Wlz.

Chris is 14 jaar woont in Dordrecht en heeft een ernstige vorm van autisme. Hij gaat al lange tijd niet naar school en is al vanaf zijn tiende onder behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Helaas zijn de klachten alleen maar erger geworden. De situatie thuis werd onhoudbaar. Chris was suïcidaal en psychotisch (hij dreigde met het opblazen van de tram, van een flat te springen en iemand neer te steken) en werd door de kinderrechter uit huis geplaatst. Hij kwam in de gesloten jeugdzorg terecht, waar zijn gedrag door de structuur in de instelling wat stabieler werd. Toch zit Cris zit hier totaal niet op zijn plek.

Permanent toezicht

Door de complexe en chronische psychiatrische problemen heeft hij, vergeleken met andere jongeren, nauwelijks regie over zijn leven. Dagbehandeling is niet van de grond gekomen. Chris heeft behoefte aan permanent toezicht en 24 uur zorg in een beschermde setting. Andere zorginstellingen zien geen mogelijkheden om hem op te nemen, ook niet met extra ondersteuning vanuit de psychiatrie. Sowieso is het leven en wonen met andere jongeren in een groep te ingewikkeld en te belastend, zowel voor Chris als voor zijn groepsgenoten. Zijn behandelaren zoeken daarom naar een woonomgeving met zeer gespecialiseerde hulp in een kleinschalige en prikkelarme setting, waar hij langdurig kan verblijven.

Juist voor kinderen en jongeren als Chris die permanent toezicht of 24 uurs zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg bedoeld. Zolang Chris geen toegang heeft tot de Wet langdurige zorg, krijgt hij nergens de zorg die hij nodig heeft.

Andere kinderen wel toegang tot Wlz

Donderdag behandelt de Tweede Kamer wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) om toegang tot deze wet te bieden aan volwassenen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Ook kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben wel toegang tot de Wlz. Volwassenen met een psychische stoornis krijgen nu ook toegang.

Opmerkelijk genoeg geldt dit niet voor kinderen en jongeren met psychische aandoeningen die volgens de regering beter af zijn onder de Jeugdwet. Terwijl ze onder de Jeugdwet al jarenlang niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, worden ze uitgezonderd van de Wlz. GGZ Nederland vindt dit zeer onrechtvaardig. In ons land zijn ongeveer driehonderd kinderen en jongeren zoals Chris die niet zonder permanent toezicht of die 24 uur zorg kunnen. Zij horen óók thuis in de Wlz.

De situatie van Chris berust op de werkelijkheid, zijn naam en woonplaats zijn gefingeerd.

Meer weten? Lees onze brief.