Naar homepage

‘De jeugd-ggz na de jeugdwet, onderzoek naar knelpunten en kansen’

Publicatiedatum

GGZ Nederland schreef met negen andere partijen een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het onderzoeksrapport ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen’. Dit onderzoek is in opdracht van de Tweede Kamer uitgevoerd, de Kamer vroeg daarom tijdens de bespreking van de eerste evaluatie Jeugdwet.

De jeugd-ggz was in die evaluatie onderbelicht gebleven. Het onderzoek heeft zich toegespitst op vijf thema’s: toegang; triage; samenwerking in de brede jeugdhulp; hoogspecialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en leren.

De hoofdpunten in de brief zijn:

 1. Vervolgacties in samenwerking met cliënten(vertegenwoordigers
  Het is zowel pijnlijk als een gemiste kans dat het perspectief van kinderen en ouders vrijwel ontbreekt in het onderzoek. Dat staat in schril contrast met de bedoeling van de Jeugdwet zelf
 2. Perspectief huisartsen, jeugdgezondheidszorg en kinderartsen/medisch specialisten niet in beeld
  Belangrijke samenwerkingspartners en verwijzers zijn niet in het onderzoek betrokken.
 3. Jeugd-ggz verbindt jeugdhulp én gezondheidszorg
  De onderzoekers schrijven dat de jeugd-ggz nog teveel opereert als een aparte sector binnen de jeugdhulp. In reactie daarop schrijven wij dat de jeugd-ggz als ‘aparte sector’ het mogelijk maakt het vak verder te ontwikkelen en de samenwerking met anderen te zoeken, zowel in de jeugdhulp als met de somatische gezondheidszorg en de volwassenen-ggz. Een goed voorbeeld van verbinding is het gezamenlijke plan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren.
 4. Meer duidelijkheid over veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz
  Lokale teams moeten bij toegang en triage kunnen beschikken over ggz-expertise van professionals. In het onderzoek blijft het belang onderbelicht van de veelvoorkomende jeugd-ggz en de verschraling die daarin bij instellingen en vrijgevestigden de afgelopen jaren is opgetreden.
 5. Ongewenste verschillen tussen gemeenten
  De onderzoekers doen gemeenten de aanbeveling om verschillen zo veel mogelijk te beperken en zich vooral te richten op de vraag of de jeugdhulp goed aansluit bij de behoeften van hun burgers. Uiteraard vragen ook wij aandacht voor de hoge administratieve lasten, de wachttijden en aanbestedingsperikelen.
 6. Een gezonde arbeidsmarkt met eerlijke tarieven en ruimte voor beroepstrots

Op korte termijn wil het ministerie van VWS met de veldpartijen in gesprek over de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen.

Lees hier de volledige reactie.