Zoeken

Wij steunen de petitie om suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de basisopleiding van artsen, psychologen en andere hulpverleners. De petitie is een initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting en emeritus-hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie Ad Kerkhof. GGZ Nederland roept haar leden op om de petitie te ondertekenen.

In 2017 zijn in Nederland bijna 2000 mensen overleden door suïcide, gemiddeld vijf per dag. Ook zijn er zo’n 15.000 mensen na een poging behandeld in het ziekenhuis. Met tijdige en passende zorg kunnen we veel van deze suïcides en pogingen voorkomen.

Wij vinden, samen met 113 Zelfmoordpreventie en Mind, dat suïcidepreventie niet alleen aandacht moet krijgen in vrijwillige modules of trainingen, maar ook in de basis- en vervolgopleidingen van zorgprofessionals.

Zero Suïcide 

Samen met de overheid, 113 Zelfmoordpreventie, de beroeps- en cliënten/familieorganisaties en veel andere partijen staan we sterk om die jaarlijkse ramp van 2000 suïcides te voorkomen. Hiervoor moet er veel gebeuren.

Suïcidepreventie sluit aan bij de ambitie van Zero Suïcide van GGZ Nederland. Wij willen een land waar niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. GGZ Nederland geeft in samenspraak met 113 en het reeds bestaande zelfmoordpreventie-netwerk verder invulling aan he realiseren van de Zero Suïcide ambitie.

Bekijk hieronder de persoonlijke boodschap van voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland over het belang van suïcidepreventie. Teken hier de petitie.