Naar homepage

Wettelijke regeling voor informatie-uitwisseling moet er komen

Publicatiedatum

Een hardnekkig probleem in de forensische zorgketen blijft de uitwisseling van informatie. Dit kwam in de casus Michael P. op ontluisterende wijze aan het licht. De huidige wetgeving biedt onvoldoende mogelijkheid voor de automatische en tijdige uitwisseling van alle relevantie informatie. “Wij vinden het van belang dat deze reparaties in de wetgeving bij voorrang worden opgepakt, zegt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland.

“Het regelen van de informatieoverdracht is essentieel om in de zorg- en veiligheidsketen goed te kunnen samenwerken. Dit is in het belang van onze patiënten en medewerkers, en draagt bij aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving.” Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een oplossing te vinden voor deze problemen.

In de forensische zorg wordt samengewerkt in een keten van verschillende partijen, zoals het gevangeniswezen, de reclassering en de zorgaanbieder, met allemaal hetzelfde doel: het behandelen van patiënten en het verminderen van de kans op recidive. Voor het goed functioneren van deze keten is de overdracht van informatie van cruciale betekenis. De huidige wetgeving en de aanpassingen in het besluit Forensische Zorg zijn een verbetering maar bieden nog te weinig mogelijkheid voor de benodigde informatie-uitwisseling.

Concreet betekent dit dat betrokken professionals noodzakelijke informatie van hun patiënt onderling nog niet in alle gevallen mogen uitwisselen. Door de aanpassingen van de minister kan meer informatie worden gedeeld bij de uitplaatsing van gedetineerden naar de forensische zorg. Wij vinden het van belang dat er een wettelijke grondslag komt voor de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens van alle forensische patiënten. Daarnaast bevat de wet nu de mogelijkheid de informatie te delen voor sommige gevallen, wij zien graag dat dit een verplichting wordt. Het ontbreken van alle relevantie informatie staat een goede behandeling en juiste inschatting van risico’s in de weg. Om dit goed te regelen is een aanvullende wettelijke regeling nodig. Wij dragen er graag aan bij om samen met het ministerie deze lacunes in de wet- en regelgeving snel en volledig te repareren.