Naar homepage

BGZJ voorzichtig positief over wetsvoorstel Jeugd

Publicatiedatum

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig om de knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet op te lossen. Tegelijkertijd houdt de BGZJ zorgen.

Voorzitter Hans Spigt: ”De Memorie van Toelichting geeft een vrij volledige opsomming van de knelpunten, maar die worden vervolgens niet allemaal aangepakt met dit voorstel. Deels omdat ze niet binnen het bereik van dit voorstel vallen en deels omdat verwezen wordt naar nader uit te werken Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) en ministeriële regelingen. We zullen dus scherp blijven op de uitwerking.”

De BGZJ vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking met verplichte regiovisies een sterkere, wettelijke, basis krijgt en dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de rol van Jeugdautoriteit gaat vervullen. Het voorstel gaat voor de BGZJ echter nog niet ver genoeg. Voor (inkoop) van sommige specialistisch jeugdhulp zou bovenregionaal (tussen de regio’s) moeten worden samengewerkt en dat is met het huidige voorstel nog te vrijblijvend geregeld. Daarnaast zijn de taken en verantwoordelijkheden van de NZa in het wetsvoorstel ontoereikend om merkbaar effect hebben op de huidige knelpunten. Volgens de branches zou de NZa ook de rol van ‘marktmeester’ op zich moeten nemen om geschillen tussen gemeenten en aanbieders op te lossen en te voorkomen.

De BGZJ pleit al jaren voor aanpassingen in het jeugdstelsel. Kinderen en gezinnen met complexe problematiek krijgen nog steeds niet altijd tijdig passende jeugdhulp. Bovendien komt de beoogde vernieuwing van de jeugdhulp nog onvoldoende op gang. Spigt: “Het is goed dat het Rijk nu de stap tot wijziging van de wet heeft genomen en dat het stelsel wordt aangepast. Laten we het nu wel in één keer goed doen.” Vanwege de urgentie van de problemen, hoopt de BGZJ op een spoedige parlementaire behandeling.

De BGZJ is het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, VGN en VOBC. Lees hier de volledige reactie van de BGZJ op het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.’