Naar homepage

De Nederlandse ggz ondertekent Bestuurlijke agenda forensische zorg

Publicatiedatum

“We hebben vastgesteld waar we staan om nu vervolgens te verbeteren. Er valt nog veel te doen,” zegt Veronique Esman. Namens de Nederlandse ggz heeft zij tijdens het online Symposium forensische zorg op maandag 2 november 2020 samen met minister Sander Dekker en Gerard Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, de Bestuurlijke agenda forensische zorg ondertekend.

Het Symposium forensische zorg, waarbij meer dan vijfhonderd deelnemers online hebben meegekeken, werd afgetrapt door Michiel van der Wolf, hoogleraar Forensisch Psychiatrie, met een presentatie van een historisch tijdlijn van de ontwikkeling van de forensische zorg in de afgelopen decennia en welke lessen we daaruit kunnen leren.

De minister presenteerde na de historische terugblik in het tweede deel van het symposium de nieuwe visie op forensische zorg, samen met vertegenwoordigers uit het veld die het uitdagende werk in de forensische zorg goed voor het voetlicht brachten. Bescherming van de samenleving, perspectief bieden aan veroordeelden en evenwicht vinden tussen de behandeling en beveiliging zijn volgens de minister de cruciale elementen in deze visie. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met professionals werkzaam in de forensische zorg en is het uitgangspunt voor verdere verbeteringen van de forensische zorg.

Bestuurlijke agenda

Tot slot werd de Bestuurlijke agenda forensische zorg geïntroduceerd door Veronique Esman, namens de brancheverenigingen die forensische zorg bieden. Deze agenda borgt de voortgang van een groot aantal ontwikkelingen die de afgelopen jaren onder meer in het Programma FZ en de Taskforce FZ in gang zijn gezet. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan een Kwaliteitskader Forensische Zorg en aan het werken met Trajectindicaties. Ook is de sector verbonden in een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak en het inrichten van een Programma Forensisch Vakmanschap. Met de uitbreiding van de juridische grondslag voor informatie-uitwisseling en een vernieuwde inkoopsystematiek en passende tarieven worden steviger fundamenten onder het stelsel van forensische zorg gelegd.

Doorstroom

Aan de hand van de Bestuurlijke agenda is het zaak de ontwikkelde werkwijzen in de forensische zorg de komende jaren goed in te bedden in de praktijk zodat de gezamenlijke ambities behaald worden, zoals het verder versterken van kwaliteit en professionaliteit, meer sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid en het versterken van de ketensamenwerking en continuïteit van zorg. Belangrijke elementen hierin zijn de inzet van ervaringsdeskundigen, de-stigmatisering en het betrekken van het sociale en het veiligheidsdomein bij forensische zorg. Veronique Esman tekende daarbij aan dat de forensische zorg enkel succesvol blijkt als er ook doorstroom is. “Bij de uitstroom moet er dan wel een ontvangstplek zijn. We treden daarvoor in overleg met onder meer gemeenten en woningbouwcorporaties. En om de doorstroom te bevorderen moeten we ook niet eindeloos blijven behandelen op het allerhoogste zorgniveau. In een aantal gevallen kun je beter beschermd wonen aanbieden”.

Op de dag van het symposium heeft minister Dekker de besproken documenten naar de Tweede Kamer gestuurd.