Zoeken

Hoe vergroen je een zorgorganisatie? Wat zijn alternatieven voor de dagelijkse kilo’s afval? Hoe ga je verspilling van medicijnen tegen? En wat draagt een duurzame en gezonde omgeving bij aan het herstel en de gezondheid van cliënten? Over al deze vragen ging het online congres Duurzame Zorg op 1 oktober 2020.

Het online congres Duurzame Zorg was, met meer dan 1000 deelnemers, een geslaagde dag! Het congres werd geopend door Diederik Gommers, Ronnie van Diemen en Jacqueline Cramer. Zij gingen in gesprek over de actualiteit: ‘Wat betekent een duurzame, groene zorg vandaag de dag? Wat leren we van het verleden en waar moeten ons in de toekomst op richten?’. Tijdens de opening verwelkomde Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzame Zorg, de bijna vijftig nieuwe ondertekenaars van de Green Deal Duurzame Zorg. Zij sluiten zich aan bij het netwerk van zo’n 250 partners die zich beloven in te zetten voor meer duurzaamheid in de zorg.

Daarna volgden verschillende sessies over de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg: vermindering van CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten in het water en een gezonde zorgomgeving. Deelnemers kregen praktische handvatten en informatie om zelf aan de slag te kunnen. In de chat konden zij met elkaar in gesprek om goede voorbeelden, informatie en contactgegevens uit te wisselen.

De dag werd afgesloten met de verkiezing Duurzame Zorgprofessional 2020. Vier zorgprofessionals waren genomineerd: Bertil Blok, Ralf van der Plas, Peter Blankestijn en Erwin Groot Jebbink. Zij hebben goede initiatieven en ideeën om de zorg duurzamer te maken. Bertil Blok en Peter Blankestijn wonnen de verkiezing. Ze ontvangen een geldprijs om aan de slag te kunnen met hun groene initiatief.