Naar homepage

Blij met meer loon naar de zorg

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz is blij dat het demissionaire kabinet en de Kamer de noodzaak van vergroting van de loonruimte met 675 miljoen euro voor 2022 onderkennen.

Het is een erkenning voor het werk dat onze medewerkers doen en een eerste stap in de overbrugging van de loonkloof. De rekening daarvoor mag echter niet bij de Nederlander, en dus ook onze cliënten, worden neergelegd. We zijn ervan overtuigd dat het kabinet en de Kamer gezamenlijk wel een andere verantwoorde manier van benodigde dekking kunnen vinden.