Naar homepage

De Nederlandse ggz bezorgd over mentale gevolgen van schoolsluiting

Publicatiedatum

Het demissionaire kabinet beraadt zich op strengere maatregelen om de aantallen coronabesmettingen onder controle te krijgen. De optie om scholen te sluiten wordt daarbij ook overwogen. Wij hebben er vanzelfsprekend begrip voor dat het aantal besmettingen moet dalen. Wij wijzen er echter op dat tijdens eerdere lockdowns indringend duidelijk werd welke gevolgen zo’n sluiting voor jongeren en hun ouders heeft.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “We hebben tijdens die lockdowns gezien dat alle kinderen hard geraakt worden. Kinderen uit kwetsbare gezinnen komen bij een schoolsluiting extra in de knel door het ontbreken van sociale schoolcontacten en een veilige omgeving. We roepen het kabinet op om, bij het nemen van de maatregelen extra te letten op de situatie van deze groep kinderen en hun ouders en te organiseren dat, waar mogelijk, onderwijs en zorg op zijn minst voor deze groep zo veel mogelijk doorgang kunnen blijven vinden. Dat kan bijdragen aan het beperken van de extra instroom binnen de ggz of verergering van psychische klachten.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderen en jongeren flink geraakt worden. Angstklachten nemen toe, eetstoornissen en suïcidale gevoelens komen in een lockdown onevenredig vaak voor; kinderen in relatief onveilige gezinssystemen komen weer gedwongen thuis te zitten. Peetoom: "Kinderen die nogmaals in de knel komen, kunnen worden geraakt voor het leven. Iedereen die op een crisisdienst van een jeugd-ggz aanbieder heeft meegelopen zal dat beamen.”