Naar homepage

De Nederlandse ggz: meer investeren in de zorg

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz roept, samen met CNV, PSW Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, Actiz, CNV Zorg & Welzijn, FBZ vakbond voor zorgprofessionals, Federatie Medisch Specialisten FNV Zorg & Welzijn, InEen, NU’91, Jeugdzorg Nederland, V&VN, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg, Nederland, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en ZorgthuisNL, het kabinet op om te investeren in betere beloning, meer zeggenschap en mogelijkheden voor begeleiding en ontwikkeling in de zorgsector. De zorgsector slaat de handen ineen.

Dagelijks merken zij de effecten van personele tekorten. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten en cliënten waarvoor zij zorgen toe en krijgen zij te maken met steeds zwaardere (gezondheids-)problematiek. Daarnaast hebben zij te maken met een steeds nijpender arbeidsmarktprobleem.

Rapport na rapport laat zien: er moet beter gezorgd worden voor de zorgprofessionals. Allereerst door te investeren in een betere beloning. De salarissen van zorg- en welzijnsprofessionals liggen gemiddeld maar liefst 9 en 6 procent lager dan het salaris in de marksector en de publieke sector. Nu voor iedereen tastbaar is dat de zorg heel belangrijk is, is dit het moment om dit gat te dichten.

De Nederlandse ggz hoopt op positieve geluiden op Prinsjesdag

Veel van de zaken die van belang zijn voor meer werkplezier zijn via beleid te regelen, maar specifiek voor loonruimte én financiële ruimte voor scholing is nu echt politieke wil nodig. Omdat het kabinet demissionair is, ligt daarbij de bal bij de Tweede Kamer. Wij vragen dus flinke inzet van parlementariërs op dit punt rondom Prinsjesdag.

Lees de Open brief aan de leden van het demissionair kabinet en parlement.