Naar homepage

De Nederlandse ggz zet schijnwerper op VWS-begroting 2022

Publicatiedatum

In de week van 26 oktober zal de Tweede Kamer de begroting voor VWS over 2022 bespreken. Prinsjesdag 2021 en de aldaar gepresenteerde begrotingen werden door velen gezien als ‘beleidsluw’ vanwege de demissionaire status van het kabinet. Toch komen er veel zaken langs die relevant zijn voor de ggz-branche, zorgverleners én patiënten. In een brief licht de Nederlandse ggz enkele belangrijke thema’s toe.

Preventie en de nood tot integraal herstelplan mentale weerbaarheid

In de brief hekelt de Nederlandse ggz het gebrek aan visie op -en implementatiekracht voor- preventie. Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz in de brief: “De inzet op preventie en gezonde leefstijl kan niet langer wachten; de impact van de pandemie op de fysieke en mentale gezondheid van mensen is groot. De inzet op preventie en gezonde leefstijl moet worden versterkt en er is dan ook meer nodig dan de huidige programma’s. Niet voor niets geeft de Nederlandse ggz in een brief aan de informateur aan dat een integraal herstelplan geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid aan de orde is. De mentale klap van corona moet in veel gevallen nog komen en de overheid zou de sector moeten helpen die op te vangen. Wij missen in de begroting een specifieke visie op het opvangen van deze mentale corona-golf en hopen dat u de bewindspersoon daarnaar kunt vragen.

Arbeidsmarktbeleid

De arbeidsmarkt in de zorg staat onder enorme druk vanwege vergrijzing, gebrek aan personeel en een toenemende zorgvraag. In de ggz is dat beslist niet anders. De Nederlandse ggz mist dan ook een langetermijnvisie op aantrekken en behoud van zorgpersoneel. “Dat klinkt volstrekt onvoldoende door in dit begrotingsvoorstel,” aldus Esman. Zij wijst op diverse aanbevelingen uit de Kennisbundel ‘Geestelijke gezondheidszorg: op maat en op tijd die opgevolgd zouden kunnen worden. Zoals het tegengaan van regeldruk, het verbeteren van de professionele autonomie en betere waardering.

Gebrek aan financiële ruimte en visie op jeugdzorg

Het valt ons op dat het demissionaire kabinet rondom jeugd eigenlijk niet verder kijkt dan 2022. Esman: “Daarmee leunt het kabinet zwaar op besluiten die een nieuw kabinet moet nemen op basis van de hervormingsagenda die VWS samen met de VNG en de jeugdhulpsector aan het ontwikkelen is.” Ze stelt voor de bewindspersonen te bevragen naar hoe de financiële ruimte voor een hervorming van de jeugdhulpsector er de komende jaren uitziet.

Voortgang Kickstart Medicatieoverdracht

De voortgang van het programma ‘Medicatieoverdracht’, door voormalig minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) eerder nog betiteld als het ‘vlaggenschip’ van gegevensuitwisseling, wordt bedreigd. Financiering voor de ‘Kickstart’ van dit programma is, tot verbazing van de betrokken zorgorganisaties, niet in de begroting van VWS opgenomen. Dit terwijl het geen nieuw beleid betreft. “De bewindspersoon moet door de Kamer echt naar een oplossing hiervoor worden gevraagd,” aldus Esman.

Ontbreken financiële ruimte

De brief sluit af met een overzicht van belangrijke omissies in de begroting. Er zijn belangrijke thema’s waar geen financiering voor is gevonden, zoals voor domeinoverstijgende samenwerking in de zorg, de implementatie van het advies ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’, middelen voor het steunen van de EPA-doelgroep en een goede financiering voor het Kwaliteitskader Forensische Zorg.

De Nederlandse ggz zal het debat met veel interesse volgen en werkt actief samen met de Tweede Kamer om de demissionaire regering op deze thema’s zo goed mogelijk te bevragen.