Naar homepage

Gedwongen opname mag niet leiden tot stopzetten uitkering

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz, De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en MIND vinden het onacceptabel dat sommige gemeenten de uitkering stopzetten van mensen die gedwongen opgenomen worden. In een opiniestuk in Het Parool trokken drie Amsterdamse psychiaters aan de bel.

Zij meldden bij de NVvP dat cliënten zo in de problemen komen. Ook de Nederlandse ggz hoort van meerdere leden dat deze problematiek speelt. De administratieve vereisten om in aanmerking te komen voor speciale bijstand om de korting op te vangen leidt tot willekeur en zijn veel te belastend voor kwetsbare patiënten, zeker als die net in een crisissituatie worden behandeld.

Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz: “We hebben nog geen omvattend beeld van hoe vaak het voorkomt, maar we constateren dat sommige gemeenten er voor kiezen om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de participiatie-wet, die eigenlijk bedoeld is voor gedetineerden. Wat ons betreft is dat dubbel stigmatiserend: mensen in crisis zijn patiënten die hulp behoeven. Stel je voor dat een corona-patiënt er zo slecht aan toe is dat hij met spoed zou moeten worden opgenomen op de IC, en we stoppen zijn uitkering, dan zou het land te klein zijn. Maar als iemand op een crisisdienst met ernstige psychische klachten wordt opgenomen is het blijkbaar acceptabel.”

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) : “We krijgen signalen van psychiaters dat de bijstand gestopt wordt van mensen die met een WVGGZ-maatregel gedwongen worden opgenomen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn! Als wij als maatschappij besluiten om ernstige zieke mensen gedwongen op te nemen hebben we de plicht te zorgen dat aan de essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven voldaan is. Met het stopzetten van de bijstand doen we precies het tegenovergestelde. We moeten zieke mensen helpen herstellen en zo snel mogelijk laten terugkeren in de maatschappij en dat niet nodeloos moeilijk maken.”

Marjan Ter Avest van MIND: “We vinden deze praktijk onterecht, probleem verhogend en stigmatiserend. Gemeenten kunnen ook zelf besluiten om artikel 13 lid 1 niet van toepassing te laten zijn en een cliënt met een gedwongen opname hetzelfde behandelen als mensen die vrijwillig zijn opgenomen. We roepen daarom alle alle gemeente op dit te doen.”

VVD Kamerlid van Hil stelde 18 mei Kamervragen n.a.v. het opiniestuk in het Parool van de Amsterdamse psychiaters Parool. Staatsecretaris Blokhuis gaf aan dat GGZ instellingen het moeten regelen met de gemeenten. De NVvP, De Nederlandse ggz (en MIND) vinden echter dat gemeenten hier per direct mee moeten stoppen en roepen het kabinet op de wet zo aan te passen dat mensen die zijn opgenomen via de wet verplichte ggz hiervan uitgezonderd worden.