Naar homepage

Handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ aangepast

Publicatiedatum

Het aantal geweldsincidenten in de ggz neemt helaas nog toe. In een dergelijke situatie is goede samenwerking met de politie van essentieel belang voor de veiligheid van medewerkers en (mede) patiënten.

In 2020 heeft de Nederlandse ggz samen met de Nationale Politie een handreiking voor samenwerking opgesteld: '(Gewelds) incidenten in behandelsituaties'. Deze handreiking wordt breed toegepast in het werkveld en is in sommige regio’s vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken. Op verzoek van een aantal bestuurders van Beschermd wonen heeft de Nederlandse ggz samen met Valente deze handreiking aangepast, zodat deze ook toepasbaar is in beschermd wonen situaties.

Download de Handreiking (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties en beschermd wonen in de GGZ.