Naar homepage

Jeugdzorgbranches willen snel concrete stappen voor jeugdhulp

Publicatiedatum

Jeugdhulpgaanbieders willen snel concrete stappen voor de jeugdhulp. In een interview met aan BGZJ verbonden directeuren Olaf Prinsen (Jeugdzorg Nederland), Veronique Esman (de Nederlandse ggz) en Frank Bluiminck (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) in Zorgvisie lees je hun ideeën.

De directeuren wijzen er onder meer op dat systeemaanbieders, grotere jeugdhulporganisaties die ook complexe zorg verlenen, het zwaar hebben door hoe de inkoop nu is ingericht. Esman: “Veel grote spelers hebben het financieel moeilijk gekregen en een enkeling is zelfs omgevallen.” Over crisiszorg laat ze geen twijfel bestaan: “Zorgaanbieders die crisiszorg in huis hebben landelijk of (boven)regionaal inkopen is voor ons van groot belang’, zegt ze. “Het is niet allesomvattend, en kan gefinetuned worden, maar dit lijkt me voor de jeugdggz een interessante denkrichting.” Ook wijst ze op het belang van een tijdige en gerichte diagnose, afspraken over verwijzen en domeinoverstijgend werken.

Lees het volledige artikel in Zorgvisie.